Budowa marki jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sokołowska-Woźniak, Justyna
dc.contributor.author Cabaj, Mateusz
dc.date.accessioned 2016-01-03T10:40:31Z
dc.date.available 2016-01-03T10:40:31Z
dc.date.issued 2015-09-28 17:45:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8855
dc.description.abstract Niniejsza praca dotyczy budowy marki jako determinanty sukcesu przedsiębiorstwa. Zawiera informacje i pojęcia mające związek z marką oraz jej budową. Głównym celem pracy jest weryfikacja zachowań konsumentów w stosunku do rozpoznawalnej i budzącej zaufanie marki. W skład pracy wchodzą 3 rozdziały. Pierwsze dwa mają charakter teoretyczny i zostały opisane na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Ostatni rozdział przedstawia wyniki uzyskane z przeprowadzonej ankiety wśród 100 respondentów. Zebrane dane pozwalają na stwierdzenie, iż silna marka stanowi gwarancję sukcesu rozumianą tutaj jako lojalność wobec marki oraz cykliczne dokonywanie zakupu jej artykułów. pl
dc.description.abstract This paper concerns the construction of the brand as a determinant of success. It provides information and concepts relevant to the brand and its structure. The main aim of this work is to verify the behavior of consumers in relation to recognizable and trustworthy brand. The work consists of three chapters. The first two are theoretical and have been described on the basis of the available literature on the subject. The final chapter presents the results obtained from the survey among 100 respondents. The collected data allow the conclusion that a strong brand is a guarantee of success, understood here as brand loyalty and cyclic making a purchase of its articles. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marka pl
dc.subject budowa marki pl
dc.subject konsument pl
dc.subject jakość pl
dc.subject brand pl
dc.subject brand building pl
dc.subject consumer pl
dc.subject quality pl
dc.subject success of the company pl
dc.subject sukces przedsiębiorstwa pl
dc.title Budowa marki jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa pl
dc.title.alternative Building a brand as a determinant of corporate success pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-17T13:35:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info