System motywacyjny a poziom satysfakcji z pracy pracowników przedsiębiorstwa Castorama Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Skalska, Justyna
dc.date.accessioned 2016-01-03T10:45:33Z
dc.date.available 2016-01-03T10:45:33Z
dc.date.issued 2015-08-26 22:17:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8857
dc.description.abstract Praca koncentruje się na charakterystyce środowiska pracy w przedsiębiorstwie Castorama Polska sp. z o.o. w Tarnowie, a w szczególności systemu motywacyjnego, który jest tam stosowany oraz jego ocenie przez pracowników. W pierwszym rozdziale zdefiniowano pojęcie „motywacja”, dokonano przeglądu wybranych teorii motywacji, a także omówiono główne narzędzia motywacji stosowane w gospodarce rynkowej. W drugim rozdziale przedstawiono przedsiębiorstwo Castorama, a w trzeci poświęcono szczegółowemu opisowi poszczególnych materialnych i pozamaterialnych elementów systemu motywacyjnego, który tam działa. Kolejny rozdział to charakterystyka przyjętej metodologii dla badań własnych oraz środowiska ankietowanych pracowników. Ostatnią i zarazem najobszerniejszą częścią pracy jest dogłębna analiza zadowolenia z pracy oraz jakości działań motywujących pracowników Castoramy w Tarnowie. Wyniki badania pozwoliły na sformułowanie wniosku, iż satysfakcja z pracy pracowników odbiega nieco od oceny samego systemu motywowania w badanej Spółce, jednak czynniki te są od siebie współzależne. pl
dc.description.abstract BA thesis is concentrated on characterization of working environment in the company Castorama Polska Sp.z o.o in Tarnów, especially the motivational system that prevails there and opinion employees about of it. In the first chapter defines the concept of ‘motivation’, an overview of selected theories of motivation, and described the main material and non-material motivation tools used in the market economy. The second chapter presents the company Castorama, and the third chapter describes the motivational system that prevails there. Another chapter is devoted to a description of the research method and the environment surveyed employees.The last and also the most extensive part of the thesis is in-depth analysis of job satisfaction and the quality of motivating employees in Castorama Tarnow. At the end of the BA thesis presents conclusions that job satisfaction is different than satisfaction of motivation in the company, but these factors are interdependent. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject zadowolenie z pracy pl
dc.subject Castorama pl
dc.subject płaca pl
dc.subject motivation pl
dc.subject the motivational system pl
dc.subject job satisfaction pl
dc.subject Castorama pl
dc.subject pay pl
dc.title System motywacyjny a poziom satysfakcji z pracy pracowników przedsiębiorstwa Castorama Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie pl
dc.title.alternative Motivational system and the satisfaction level of employees work in Castorama sp. z o.o. in Tarnow pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T11:08:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info