Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Cukiernia”Targowa”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Bańbor, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-01-03T10:49:15Z
dc.date.available 2016-01-03T10:49:15Z
dc.date.issued 2015-09-29 14:07:16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8858
dc.description.abstract Prezentowana praca stanowi przegląd różnych rozwiązań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi oraz próbą dopasowania polityki personalnej do małego przedsiębiorstwa. Będę chciała ukazać braki oraz inne rozwiązania w małym przedsiębiorstwie jakim jest Cukiernia „ Targowa”. Użyje w tym celu analizy SWOT oraz przeprowadzę badanie satysfakcji pracowników. Prezentowana praca stanowi przegląd różnych rozwiązań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi oraz próbę dopasowania polityki personalnej do małego przedsiębiorstwa. Po przeanalizowaniu najlepszym rozwiązaniem w firmie cukiernia „Targowa” będzie dobór pracowników za pomocą agencji doradztwa personalnego. W przedsiębiorstwie cukiernia „Targowa” dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie przejrzystego, jasnego, zrozumiałego dla wszystkich systemu premiowania pracowników. Równie ważnym elementem, jest aby premia była znaczącą częścią wynagrodzenia każdego pracownika co powodowało by jego motywowanie do pozytywnej reakcji, czyli lepszych wyników w pracy. Po przeanalizowaniu wszystkiego rodzaju rozwiązań, w prezentowanej przeze mnie firmie należy wprowadzić ocenę pracownika. Najlepszą formą będzie regularna ocena, przekazywana pracownikowi osobiście, za pomocą ustnego przekazu. Będzie ona powodowała u pracownika mobilizację przy złych wynikach i dowartościowanie podczas wykonywania dobrze powierzonych zadań. pl
dc.description.abstract The presented work is the review of various solutions concerning the human resouce management and an attempt to match personnel policy with a small enterprise. I would like to show different solutions, or their lack, in a small „Targowa” confectionery enterprise. For that reason I will use a SWOT analysis and I will carry out an employee satisfaction survey. The presented work is the review of various solutions concerning the human resouce management and an attempt to match personnel policy with a small enterprise. After carrying out the analysis, the best solution in „Targowa” confectionery will be the selection of employees through human-resources consulting agency. In the „Targowa” confectionery enterprise a good solution will be an introduction of a clear and understandable bonus system for employees. Another important element is that the bonus should be a significant part of the salary of each employee, which would motivate to a positive reaction, therefore would lead to better work results. After the analysis of different solutions, performance appraisal should be introduced to the enterprise. The best form would be a regular appraisal, which is presented directly to the employee through the oral message. It will mobilize the employee in case of poor results and will bolster the employee’s confidence while performing well entrusted tasks. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject zasoby ludzkie pl
dc.subject firma pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject ocena pl
dc.subject management pl
dc.subject human resources pl
dc.subject company pl
dc.subject recruitment pl
dc.subject development pl
dc.subject reinforcement pl
dc.subject evaluation pl
dc.title Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Cukiernia”Targowa” pl
dc.title.alternative The management of human resources in a small company as examplified by the ”Targowa” patisserie pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T10:46:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info