Zarządzanie czasem. Badania empiryczne pracowników przedsiębiorstwa Metso Automation Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Cieślik, Dominik
dc.date.accessioned 2016-01-03T10:55:59Z
dc.date.available 2016-01-03T10:55:59Z
dc.date.issued 2015-09-10 10:13:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8865
dc.description.abstract Praca opisuje teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania czasem. Badaniu poddano pracowników przedsiębiorstwa Metso Automation Sp. Z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Badanie dotyczyło analizy jakie są nawyki, praktyki, metody zarządzania czasem wśród osób pracujących w przedsiębiorstwie wysokich technologii. Celem badania było sprawdzenie czy i w jaki sposób poprawa tych kompetencji wpłynie na odczuwalny wzrost ilości czasu jaki dana osoba może przeznaczyć na cele pozazawodowe. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego zawierającego 24 pytania. Wybór przedmiotu badania wynikał z przekonania, że współczesne otoczenie ekonomiczno - społeczne stawia wysokie wymagania odnośnie skutecznego zarządzania czasem własnym, a jedną z podstawowych kompetencji pracowników przedsiębiorstwa o zaawansowanym profilu działalności powinno być skuteczne zarządzanie czasem i efektywność osobista w sferze zawodowej i prywatnej. Przeprowadzona ankieta pokazała, że te umiejętności są niskie, co ma wyraźnie negatywny wpływ na skuteczność wykorzystania czasu w pracy i poza nią. pl
dc.description.abstract The work describes the theoretical and practical aspects themes of time management. The study involved employees of the company Metso Automation Sp . z o.o based in Gliwice . The study involved analysis of habits , practices , methods of time management employees of high technology enterprise. The mail goal of the study was to examine if improving these competences will be cause of the noticeable increase in the amount of time that a employee can spend on non-professional purposes. Empirical study was carried out, using a questionnaire containing 24 questions. The choice of the research subject followed the belief, that today's economical and social environment requires significant skill in matter of time management. Thoese skills should be quite basic for employees working in high technology enterprise. The conducted survey showed that these skills are insufficient and it has a substantial negative impact on efficient use of time at work and beyond work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie czasem pl
dc.subject wyznaczanie priorytetów pl
dc.subject wyznaczanie celów pl
dc.subject czas pracy pl
dc.subject czas wolny pl
dc.subject efektywność osobista pl
dc.subject badania empiryczne pl
dc.subject time management pl
dc.subject setting priorities pl
dc.subject setting goals pl
dc.subject working time pl
dc.subject free time pl
dc.subject personal effectiveness pl
dc.subject empirical study pl
dc.title Zarządzanie czasem. Badania empiryczne pracowników przedsiębiorstwa Metso Automation Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Time management. Empirical studies in enterprise Metso Automation Sp. z o.o. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-17T13:37:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info