Konkurencyjność Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych i kurierskich

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Hassak, Monika
dc.date.accessioned 2016-01-03T11:00:30Z
dc.date.available 2016-01-03T11:00:30Z
dc.date.issued 2015-07-29 13:22:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8867
dc.description.abstract Konkurencyjność stanowiąca we współczesnych czasach jedną z głównych cech gospodarki rynkowej w coraz większym stopniu kształtuje branżę usług pocztowych i kurierskich. Przewaga konkurencyjna Poczty Polskiej nad operatorami prywatnymi na rynku usług pocztowych i kurierskich poddana została analizie i ocenie w niniejszej pracy. Z przeprowadzonych wśród 50 klientów Poczty Polskiej badań sondażowych wynika, iż obecnie z usług tejże firmy korzystają głównie osoby płci męskiej, mieszkańcy wsi, będący w wieku powyżej 35 lat oraz posiadający wykształcenie średnie. Znaczny wpływ na wybór Poczty Polskiej ma wieloletnia tradycja, dostępność placówek oraz renoma firmy. Ponadto klienci Poczty Polskiej częściej decydują się na oferowane przez nią usługi pocztowe, a nadając przesyłkę kurierską częściej korzystają z usług operatorów prywatnych. Analizując rezultaty przeprowadzonego badania ankietowego można ponadto stwierdzić, iż częstotliwość korzystania z usług Poczty Polskiej wśród wszystkich grup badanych jest niska, a ich przewaga nad konkurentami utrzymuje się na średnim poziomie. pl
dc.description.abstract Competitiveness in modern times constitutes one of the main features of a market economy increasingly shapes the industry postal and courier services. The competitive advantage of the Polish Post on private operators in the market of postal and courier services was analyzed and evaluated in this study. The conducted among 50 customers of the Polish Post survey shows that currently use the services of that company mainly male person, the villagers, who are aged above 35 years of age and having completed secondary education. A significant influence on the choice of the Polish Post has a long tradition, the availability of facilities and the reputation of the company. In addition, the Polish Post customers often decide to offer its postal services, courier and giving more likely to use the services of private operators. Analyzing the results of a questionnaire study it can also be noted that the frequency of Polish Post services among all groups of respondents is low, and their advantage over competitors remains at a moderate level. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konkurencja pl
dc.subject przewaga pl
dc.subject Poczta pl
dc.subject firma pl
dc.subject klient pl
dc.subject usługa pl
dc.subject kurier pl
dc.subject competition pl
dc.subject dominance pl
dc.subject Post Office pl
dc.subject company pl
dc.subject customer pl
dc.subject service pl
dc.subject courier pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject survey pl
dc.title Konkurencyjność Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych i kurierskich pl
dc.title.alternative Competitiveness of Polish Post Office in the field of postal and courier services pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T11:40:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info