Marka jako źródło budowania pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa na rynku lokalnym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Budek, Mateusz
dc.date.accessioned 2016-01-03T11:12:01Z
dc.date.available 2016-01-03T11:12:01Z
dc.date.issued 2015-08-03 14:24:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8875
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie marki rozumianej jako zbiór elementów rozpoznawczych przedsiębiorstwa w roli narzędzia promocji. Pierwszy rozdział opisuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jego definicję i cechy. Opisano historię rozwoju sektora w Polsce oraz wpływ małych firmy na gospodarkę kraju i Unii Europejskiej. Drugi rozdział przedstawia marketingowe podejście do marki, jej funkcje oraz możliwości budowania przewagi konkurencyjnej. Rozdział trzeci prezentuje palarnie kawy Maestrocafe, firmę z sektora MSP. Opisany został rynek kawy w Polsce i na świecie, a także historia branży kawowej. Ostatni rozdział opisuje metodologię, cele i hipotezy badań. Analizę wyników ankiety i weryfikację postawionych wcześniej hipotez. pl
dc.description.abstract The purpose of this study is to present brand as a collection of distinctive items the company promotional tools. The first chapter describes the small and medium-sized enterprises, its definition and characteristics. It describes the history of the development of the sector in Poland and the impact of small business on the economy of the country and the European Union. The second chapter presents a a marketing approach to brand, its functions and capabilities building a competitive advantage. Chapter three presents Maestrocafe, the company from the SME sector. It described the coffee market in Poland and globally, as well as the history of the coffee industry. The last chapter describes the methodology, objectives and hypothesis testing. The analysis of the survey results and verify hypothesis posed earlier. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject marketing pl
dc.subject marka lokalna pl
dc.subject budowanie przewagi konkurencyjnej pl
dc.subject rynek kawy pl
dc.subject SME sector pl
dc.subject marketing pl
dc.subject local brand pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.subject market maker pl
dc.title Marka jako źródło budowania pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa na rynku lokalnym pl
dc.title.alternative Brand as a source of competitive position of small businesses in the local market pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T11:08:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info