Amortyzacja środków trwałych w polskim prawie podatkowym i bilansowym na przykładzie badanej jednostki

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Duszyńska, Natalia
dc.date.accessioned 2016-01-03T13:09:54Z
dc.date.available 2016-01-03T13:09:54Z
dc.date.issued 2015-07-31 21:04:44
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8881
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień amortyzacji w polskim prawie podatkowym i bilansowym, jak również wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań w ramach przysługującej swobody, posługując się praktycznymi przykładami oraz wybraną jednostką gospodarczą. W niniejszej pracy postawiono sobie następujące pytania: Gdzie w przedsiębiorstwie jest miejsce środków trwałych? Jaka jest ich istota i klasyfikacja? Jakie są różnice w wartości początkowej, ewidencji oraz pojęciu środków trwałych w prawie podatkowym a bilansowym? Jaka jest istota amortyzacji, kto jest do niej uprawniony w prawie podatkowym oraz bilansowym? Jakie są metody amortyzacji oraz ich raty i odpisy? Zasadniczy podział niniejszej pracy obejmuje pięć rozdziałów, które powstały w oparciu o literaturę przedmiotu różnych autorów, obowiązujące akty prawne, głównie Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jak również analizę dokumentacji księgowej firmy SpeedCar. pl
dc.description.abstract The aim of the present paper is to introduce the question of depreciation in the Polish tax and balance law as well as to indicate the most favourable solutions within the given freedom by using practical examples on a chosen economical unit. In the present paper the following questions have been posed: Where in an enterprise is a place for tangible assets? What is their essence and how they are classified? What is the difference between initial value, records and tangible assets in the tax and balance law? What is the clue of depreciation, who is entitled in the tax and balance law? Which are the methods of depreciation, their installments and estreats? The present paper is basically divided into five chapters which have been created basing on subject literature of different authors, binding acts mostly the Statute from 26th July 1991 about natural-person income tax, Statute from 15th February 1992 about body corporate tax and the Statute from 29th September 1994 about accountancy as well as analysis of accounting records of SpeedCar company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject środki trwałe pl
dc.subject ewidencja pl
dc.subject klasyfikacja pl
dc.subject wartość początkowa pl
dc.subject metody amortyzacji pl
dc.subject tangible assets pl
dc.subject records pl
dc.subject classification pl
dc.subject initial value pl
dc.subject methods of depreciation pl
dc.subject amortyzacja pl
dc.subject depreciation pl
dc.title Amortyzacja środków trwałych w polskim prawie podatkowym i bilansowym na przykładzie badanej jednostki pl
dc.title.alternative Depreciation of tangible assets in polish tax and balance law on unit case study pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T11:08:19Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info