Rekrutacja i selekcja na podstawie przedsiębiorstwa Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sokołowska-Woźniak, Justyna
dc.contributor.author Chruściel, Adrian
dc.date.accessioned 2016-01-03T13:16:27Z
dc.date.available 2016-01-03T13:16:27Z
dc.date.issued 2015-08-11 18:00:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8882
dc.description.abstract Niniejsza praca dotyczy rekrutacji i selekcji pracowników na rynku. Zawiera informacje i pojęcia związane ze skutecznymi metodami naboru jak i selekcji pracowników w przedsiębiorstwie. Wszystkie terminy zostały opisane są na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych. Celem głównym pracy było przeprowadzenie analizy oraz oceny systemu pozyskiwania pracowników w badanym podmiocie, a także poznanie i przedstawienie metod rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety na próbie liczącej 50 osób. Uzyskane wyniki pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze. Wygenerowane odpowiedzi pozwoliły na stwierdzenie, iż proces rekrutacji i selekcji w analizowanym podmiocie jest na wysokim poziomie oraz, że osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji i selekcji posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia swoich obowiązków zawodowych. pl
dc.description.abstract The thesis concerns the problems of recruitment and selection of staff on the market. It provides information and concepts associated with effective methods of recruitment and selection of employees in the company. All terms described in the thesis are based on the available literature and web sources. The main aim of this study was to analyze and evaluate the system of recruitment in the audited entity, as well as learning and presentation methods of recruitment and selection of candidates for the employees. The study was conducted using a questionnaire to a sample of 50 people. The results allowed to find answers to research questions formulated. Generated response allowed to state that the process of recruitment and selection in the reporting entity is at a high level, and that those responsible for recruitment and selection process have appropriate qualifications to perform their professional duties.
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject selekcja pl
dc.subject metody naboru pl
dc.subject metody selekcji pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject CV pl
dc.subject rozmowa kwalifikacyjna pl
dc.subject recruitment pl
dc.subject selection pl
dc.subject methods of recruitment pl
dc.subject selection methods pl
dc.subject survey pl
dc.subject curriculum vitae pl
dc.subject interview pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.title Rekrutacja i selekcja na podstawie przedsiębiorstwa Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA pl
dc.title.alternative Recruitment and selection of employess for example Zakłady Farmaceutyczne Polpharma Joint – Stock Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T11:08:40Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info