Zarządzanie konfliktem na przykładzie firmy produkcyjnej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Macheta, Piotr
dc.date.accessioned 2016-02-14T12:17:42Z
dc.date.available 2016-02-14T12:17:42Z
dc.date.issued 2015-07-20 12:47:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8948
dc.description.abstract Konflikt jest nieodzownym elementem życia i rozwoju każdej organizacji. Towarzyszą mu zazwyczaj silne emocje i tkwi w nim ukryta szansa, jakiej wielu menadżerów niestety nie dostrzega. Prawidłowe zarządzanie konfliktem przez menadżerów, może przynieść wiele korzyści w formie wzrostu motywacji pracowników i polepszenia efektów ich pracy. Aby do tego doszło, istotna jest prawidłowa identyfikacja obszarów powodujących konflikt na wczesnym etapie. Celem pracy było zidentyfikowanie przyczyn powstawania konfliktów w dziale produkcyjnym badanej firmy. Stworzone w tym celu narzędzie badawcze pozwoliło na zebranie istotnych informacji, których analiza ukazała błędy w podejściu i zarządzaniu konfliktem przez przełożonych oraz powody powstawania takich sytuacji. Najczęściej było to następstwem braku odpowiedniej motywacji oraz różnych zachowań pracowników względem siebie. Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego pokazały jednocześnie, że pracownicy zdają sobie sprawę z pozytywnych skutków konfliktu, co potwierdza postawioną hipotezę badawczą. Menadżerowie nie mają co liczyć na to że konflikt sam się rozwiąże i stopnieje bez ich ingerencji. Kosztem nieodpowiedniego zarządzania konfliktem dla firmy, może być m.in. wyższa rotacja pracowników, a co za tym idzie, pojawienie się kosztów związanych z drożeniem nowych pracowników do pracy. Przytaczając ponownie myśl iż konflikt jest nieuniknioną i nieodłączną częścią każdej firmy, dochodzi się do wniosku że nie brak konfliktów ale umiejętność ich budującego rozwiązania jest prawdziwą skutecznością organizacji. pl
dc.description.abstract Conflict is a part of life and development of each company. It is usually accompanied by emotions and the opportunity in the hidden chance unfortunately not seen by lots of managers. The proper conflict management can bring a lot of benefits which are the motivation growth and the improvement of the results of work. To achieve best results of the conflict management, it is important to identify in the early stages all areas that can cause conflict situation. The purpose of this study was an identification of the conflicts causes in the production department of analyzed company. The research tool which was designed for this purpose enabled the gathering of data, analysis of which has shown main errors in the way that managers manage the conflict as well as the causes of these situations. Lack of motivation and different types of human behavior were the most often reasons of appearing conflicts. The analysis shown that the employees are aware of positive consequences of conflicts, what confirms the research hypothesis. The managers should remember, that the conflict situation will never resolve itself. The cost of improper conflict management are higher employees turnover and costs of coaching the new ones. To quote again the thought that the conflict is unavoidable and integral part of company, we can come to conclusion that to achieve the real success the organization should not avoid conflicts but get to know how to manage and resolve it in the proper way. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konflikt pl
dc.subject zarządzanie personelem pl
dc.subject zarządzanie konfliktem pl
dc.subject metody rozwiązywania konfliktów pl
dc.subject konflikt w miejscu pracy pl
dc.subject badanie ankietowe pl
dc.subject conflict pl
dc.subject human resource management pl
dc.subject conflict management pl
dc.subject conflict resolution methods pl
dc.subject conflict in the workplace pl
dc.subject survey research pl
dc.title Zarządzanie konfliktem na przykładzie firmy produkcyjnej pl
dc.title.alternative Conflict Management on the example of the production company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-09T14:58:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info