Kampanie społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozarzewski, Piotr
dc.contributor.author Litawa, Wioletta
dc.date.accessioned 2016-05-25T09:36:18Z
dc.date.available 2016-05-25T09:36:18Z
dc.date.issued 2015-06-29 15:54:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9023
dc.description.abstract W pierwszym rozdziale pracy została wyjaśniona definicja niepełnosprawności oraz podane jej rodzaje i przyczyny. Drugi rozdział miał na celu wyjaśnienie, czym są kampanie społeczne, a także podanie jej rodzajów i celów. W metodologii badań autorka pracy przedstawiła, co będzie przedmiotem badań, a także co będzie stanowiło problemy i pytania badawcze. Na koniec została przedstawiona charakterystyka wybranych kampanii społecznych. Wyniki analizy materiału badawczego zawierały analizę ogólną, kompozycyjną i analizę treści. pl
dc.description.abstract In the first chapter, the definition of disability has been discussed, and its types and causes given. The second chapter explains what social campaigns are, as well as shows their types and goals. Discussing the author's research methodology, the subject of the research, as well as the problem and the research questions were presented. Finally, the characteristics of selected social campaigns were presented. In the conclusions, the effects of the general analysis, the composition analysis and the content analysis have been presented. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject niepełnosprawność pl
dc.subject upośledzenie umysłowe i fizyczne pl
dc.subject kampanie społeczne pl
dc.subject disability pl
dc.subject mental and physical impairment pl
dc.subject social campaigns pl
dc.title Kampanie społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych pl
dc.title.alternative Social campaigns for persons with disabilities pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-03-10T09:41:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info