Zastosowanie metodyki Customer Centric Selling oraz informatycznych narzędzi wspierających sprzedaż organizacji tj. Salesforce.com na przykładzie firmy Retail Technology Consulting Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Rerich, Marek
dc.date.accessioned 2016-05-31T09:22:31Z
dc.date.available 2016-05-31T09:22:31Z
dc.date.issued 2015-04-14 01:02:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9081
dc.description.abstract W pracy przedstawiono najnowszą metodologię CustomerCentric Selling® stworzoną przez Johna Hollanda i Mike’a Boswortha oraz platformę Salesforce.com do zarządzania sprzedażą który jest wiodącym na świecie systemem automatyzującym biznesowe zadania sprzedażowe , zarządzający relacjami z klientami oraz działania wspierające sprzedaż. W pracy przedstawiono praktyczne zastosowanie Salesforce.com w fimie Retail Technology Consuting która miała znaczący udział w zwiększeniu dynamiki sprzedaży i przejrzystości działań handlowych. Dzięki znajomości nowoczenych technik sprzedaży jak również wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, firmy mogą osiągać większe zyski, które to będą pochodzić głównie z większych przychodow, wyższych współczynników konwersji, większej powtarzalnosci biznesu, i poprawy lojalności klientów. pl
dc.description.abstract The Master's thesis presents the latest CustomerCentric Selling® methodology developed by John Holland and Mike Bosworth and Salesforce.com platform sales management which is a leading and global business system that automates sales tasks, customer relationship management and sales support activities. The Master's thesis presents a practical implemantation of Salesforce.com in Retail Technology Consuting company that have practical result in increasing sales growth and transparency of trading activities. With the knowledge of high tech sales techniques as well as the use of modern IT solutions, companies can achieve higher profits, which will come mainly from the larger income, higher conversion rates, higher reproducibility of the business, and improve customer loyalty. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject lejek sprzedaży pl
dc.subject Customer Centric Selling pl
dc.subject Salesforce.com pl
dc.subject sales management pl
dc.subject pipeline pl
dc.subject zarządzanie sprzedażą pl
dc.title Zastosowanie metodyki Customer Centric Selling oraz informatycznych narzędzi wspierających sprzedaż organizacji tj. Salesforce.com na przykładzie firmy Retail Technology Consulting Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Application of Customer Centric Selling methodology and information tools like Salesforce.com to support sale in organizations on the example of Retail Technology Consulting company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-05-28T10:01:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info