Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Ogiela, Anna
dc.date.accessioned 2016-05-31T09:39:36Z
dc.date.available 2016-05-31T09:39:36Z
dc.date.issued 2015-01-26 08:55:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9086
dc.description.abstract Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa uzależnione jest od wielu czynników, a głównym z nich jest kapitał, czyli zasoby finansowe w jednostce. Warunkuje jej prawidłowy rozwój, pozwala na dalsze inwestycje i wzrost obrotu w firmie. Aby proces finansowania był sprawny właściciele firm często muszą korzystać z obcych źródeł finansowania. Istotnym czynnikiem jest znajomość poszczególnych instrumentów finansowania. Każde przedsiębiorstwo powinno dobrać odpowiedni rodzaj finansowania, tak, aby był on łatwy w pozyskaniu oraz najkorzystniejszy. Dobór odpowiedniego źródła finansowania zapewnia środki na inwestycje, a także pozwala zachować płynność finansową. Przedsiębiorstwa bardzo często decydują się na leasing jako źródło finansowania zakupu samochodów, maszyn i innych urządzeń. Jest to popularna forma finansowania inwestycji, posiada wiele zalet i w porównaniu z innymi formami finansowania często jest korzystniejsza. Przed podjęciem decyzji przedsiębiorca powinien zapoznać się ze szczegółową oferta instytucji, dokonać kalkulacji i wybrać źródło finansowania najbardziej opłacalne. pl
dc.description.abstract The proper functioning of the company depends on many factors and the main one is capital or financial resources in the unit. It determines the company’s proper development, allows for further investments and increase in turnover in the company. In order for the funding process to be efficient business owners often have to use external sources of financing. An important factor is the knowledge of the different funding instruments. Each company should choose the right type of financing so that it is easily accessible and more profitable. Selection of appropriate source of funding provides resources for investment as well as allows to preserve liquidity. Companies often opt for leasing as a source of financing of the purchase of cars, machinery and other equipment. It is a popular form of investment financing, it has many advantages and in comparison with other forms of financing it is often more profitable. Before deciding entrepreneur should read the detailed offer of institutions, to make calculations and choose the most cost-effective source of financing. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject finanse przedsiębiorstw pl
dc.subject źródła kapitału pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject kredyt pl
dc.subject leasing pl
dc.subject środki trwałe pl
dc.subject analiza dokumentacji pl
dc.subject corporate finance pl
dc.subject sources of capital pl
dc.subject business pl
dc.subject credit pl
dc.subject leasing pl
dc.subject fixed assets pl
dc.subject analysis of the documentation pl
dc.title Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa pl
dc.title.alternative Operational and financial leasing as a source of funding for companies pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-05-28T10:05:02Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info