Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Ptaszek, Urszula
dc.date.accessioned 2016-05-31T11:01:50Z
dc.date.available 2016-05-31T11:01:50Z
dc.date.issued 2015-12-20 17:03:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9104
dc.description.abstract W niniejszej pracy podjęto problematykę podatków, a szerzej został scharakteryzowany podatek dochodowy od osób fizycznych. W obrębie tego podatku analizie zostały poddane ulgi podatkowe będące elementem, który wpływa na wysokość podatku rozliczanego w zeznaniu na podstawie uzyskanych dochodów. Postawione zostały cztery pytania, które wyłoniły cztery hipotezy. Część badawcza pracy miała poznać opinię podatników na temat funkcjonujących ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Badając opinię podatników zwrócono uwagę na czynniki, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie ulg w praktyce. W rezultacie po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że podatnicy mają świadomość istnienia tychże ulg. Wykształcenie, status rodziny oraz wynagrodzenie są czynnikami mającymi wpływ na zainteresowanie się nimi oraz na ich praktyczne zastosowanie. pl
dc.description.abstract This paper presents tax issues, especially the Personal Income tax. It also describes the tax relief that affects tax rate. Four hypotheses were developed on the basis of four questions. The research was supposed to show the taxpayer’s opinions about tax relief that relates to the Personal Income Tax. The most attention has been paid to the factors which influence practical usage of tax relief. The research has shown that tax payers have the knowledge about these tax relief. Tax payers want to know about relief and they want to know how to use it. This interest is caused by a few factors such as educational background, family status and salary. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject podatki pl
dc.subject dochody pl
dc.subject źródła przychodów pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.subject podatnik pl
dc.subject ulga podatkowa pl
dc.subject revenues pl
dc.subject taxes pl
dc.subject sources of revenues pl
dc.subject personal income tax pl
dc.subject taxpayer pl
dc.subject tax relief pl
dc.title Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce pl
dc.title.alternative Tax concessions in personal income tax in Poland pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T08:40:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info