Czynniki wpływające na popularność handlu elektronicznego na przykładzie mieszkańców Sądecczyzny

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Kuźma, Łukasz
dc.date.accessioned 2016-05-31T11:07:18Z
dc.date.available 2016-05-31T11:07:18Z
dc.date.issued 2015-05-27 21:19:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9108
dc.description.abstract Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie czynniki wpływają na rozwój handlu elektronicznego na przykładzie mieszkańców Sądecczyzny W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki handlu: przedstawiono teorię handlu, jego funkcje i rodzaje. Rozdział drugi koncentruje się na charakterystyce handlu elektronicznego (e-commerce). Omówiono tu istotę i podział e-commerce oraz korzyści i perspektywy rozwoju, a także bariery w handlu internetowym, a także charakterystykę współczesnego e-klienta, rodzaje dokonywanych zakupów, częstotliwość itd. Rozdział trzeci to charakterystyka form handlu elektronicznego - omówiono tu kwestie dotyczące dwóch najpopularniejszych form e-commerce: sklepów internetowych i aukcji internetowych. W rozdziale czwartym, będącym częścią badawczą pracy, przedstawiono analizę wyników przeprowadzonej ankiety dotyczącej czynników decydujących o popularności handlu elektronicznego. pl
dc.description.abstract The dissertation is aimed at answering the question about what factors influence the development of e-commerce basing on the example of the Sądecczyzna residents. In Chapter I the general characteristics of trade was presented, including the theory of trade, its functions as well as its kinds. Chapter II presents the characteristics of e-commerce. It puts forward the nature and the division of e-commerce as well as the benefits and the developmental perspectives. Moreover, it demonstrates the barriers of e-commerce along with the characteristics of the contemporary e-customer, the types of purchases made by them, their frequency etc. Chapter III includes the characteristics of the e-commerce forms – it presents the issues dealing with the two most popular forms of e-commerce, namely online shops and online auctions. Chapter IV being an empirical study, presents the analysis of the results of the questionnaire concerning the factors that determine the popularity of e-commerce. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject handel w sieci pl
dc.subject handel internetowy pl
dc.subject popularność handlu pl
dc.subject rozwój handlu pl
dc.subject e-commerce pl
dc.subject online trade pl
dc.subject popularity of trade pl
dc.subject trade development pl
dc.subject handel elektroniczny pl
dc.title Czynniki wpływające na popularność handlu elektronicznego na przykładzie mieszkańców Sądecczyzny pl
dc.title.alternative The factors influencing the popularity of electronic commerce on the example of the residents of Sadecczyzna pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T12:53:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info