Proces podejmowania decyzji o zakupie dobra trwałego na przykładzie samochodu osobowego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Taraska, Joanna
dc.date.accessioned 2016-05-31T13:35:06Z
dc.date.available 2016-05-31T13:35:06Z
dc.date.issued 2014-12-18 08:05:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9116
dc.description.abstract Celem tej pracy była analizy procesu podejmowania decyzji o zakupie dobra trwałego na przykładzie samochodu osobowego w celu poznania indywidualnych preferencji konsumenckich. Pierwszy rozdział został poświęcony czynnikom kształtującym zachowanie się konsumentów. Przedstawiłam w nim model czynników wpływających na zachowanie klientów oraz na rozpoznanie problemu decyzyjnego i poszukiwanie informacji. W drugim rozdziale opisałam procesy podejmowania decyzji oraz tworzenia preferencji. Decyzje o zakupie dobra trwałego są podejmowane na podstawie świadomej analizy informacji o produkcie i po dokonaniu jego oceny. Interesująca jest kwestia, w jaki sposób konsument dokonuje oceny rozważanych alternatyw oraz jak dochodzi do ostatecznego podjęcia decyzji. Wybór ten jest dokonywany z pośród najlepszych alternatyw. Rozdział trzeci została określona metoda badawcza, przedmiot i cel badań. Starałam się odpowiedzieć na pytanie: „Co decyduje o wyborze samochodu?”. pl
dc.description.abstract There was purpose of this work about shopping on example of personal car for knowledge of individual consumer preference analysis of process of taking a decision permanent right. First chapter has been devoted factors consumers forming behavior. I have presented effecting behavior of client in it model of factor and on reconnaissance of decision problem and information wanted. I have described processes of taking a decision in second chapter and creation of preferences. Decisions of shopping are taken permanent on conscious base of analysis of information of product good and after its estimate. Problem is interesting, it performs manner of consumer to that estimate of consider alternative and as it comes for ultimate decision-making. It is performed choice with among fairest alternatives it. Investigative method has been defined chapter third, object and purpose of research. I tried to answer on question “what decide it about choice of car?” . pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject taking a decision pl
dc.subject it buy pl
dc.subject goods (right) permanent pl
dc.subject consumer behavior pl
dc.subject decision problem pl
dc.subject sources of informations pl
dc.subject choice (election) alternative pl
dc.subject process of creation of preference pl
dc.subject estimate of consumer satisfaction pl
dc.subject housekeeping pl
dc.subject free market pl
dc.subject globalization of market pl
dc.subject alleviating of requirement pl
dc.subject decision process pl
dc.subject proces pl
dc.subject podejmowanie decyzji pl
dc.subject zakup pl
dc.subject dobro trwałe pl
dc.subject zachowania konsumenckie pl
dc.subject problem decyzyjny pl
dc.subject źródła informacji pl
dc.subject wybór alternatywny pl
dc.subject proces tworzenia preferencji pl
dc.subject ocena satysfakcji konsumenckiej pl
dc.subject gospodarstwo domowe pl
dc.subject wolny rynek pl
dc.subject globalizacja rynku pl
dc.subject zaspokajanie potrzeb pl
dc.subject proces decyzyjny pl
dc.subject process buy pl
dc.title Proces podejmowania decyzji o zakupie dobra trwałego na przykładzie samochodu osobowego pl
dc.title.alternative Process of taking a decision about shopping on example of personal car pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-28T10:22:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info