Utworzenie modelu i symulacja obsługi koparki przy wykorzystaniu oprogramowania 3ds Max i Unreal Engine

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Białas, Franciszek
dc.contributor.author Bugno, Marcin
dc.date.accessioned 2016-06-01T08:36:43Z
dc.date.available 2016-06-01T08:36:43Z
dc.date.issued 2015-11-21 16:30:31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9120
dc.description.abstract Tematem niniejszej pracy jest symulacja obsługi koparki, przy wykorzystaniu środowiska 3ds Max i silnika graficznego Unreal Engine 4. Pierwszą częścią projektu jest opis poszczególnych etapów tworzenia realistycznego, trójwymiarowego modelu koparki jednonaczyniowej w programie 3ds Max 2013. W dalszej części przedstawione jest odpowiednie przygotowanie utworzonych modeli do późniejszego zaprogramowania ich w symulacji. W drugiej części pracy zaprezentowane jest importowanie oraz nadanie ruchu poszczególnym elementom koparki dzięki użyciu odpowiednich skryptów. Od poruszania się układu napędowego, po ruch wszystkich części osprzętu roboczego maszyny. W tej części opisano również programowanie sterowania oraz zastosowane w czasie symulacji efekty wizualne i dźwiękowe. Osiągnięty efekt końcowy to realistyczna symulacja koparki. pl
dc.description.abstract The thesis presents a simulation of the usage of an excavator using 3ds Max environment and Unreal Engine 4 graphics engine. The first part of the thesis contains the description of the phases required to create a realistic, three-dimensional model of a one bucket excavator using 3ds Max program 2013 as well as the proper preparation of the items for the purpose of their subsequent programming. The second part of the thesis shows the importing and programming of the motions of the individual elements of the excavator – from the movement of the propulsion system to the movement of all the parts of the machine’s working equipment. This part also presents programming of the steerage as well as adding the visual and sound effects for the simulation scene. As a result, a fully-controlled model of an excavator is obtained. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject symulacja pl
dc.subject utworzenie modelu pl
dc.subject obsługa pl
dc.subject 3ds max pl
dc.subject unreal engine pl
dc.subject model 3d pl
dc.subject modelowanie pl
dc.subject programowanie pl
dc.subject creation pl
dc.subject symulation pl
dc.subject excavator pl
dc.subject loader pl
dc.subject modeling pl
dc.subject 3ds max pl
dc.subject unreal engine pl
dc.subject model 3d pl
dc.subject operate pl
dc.subject programming pl
dc.subject koparka pl
dc.subject excavator pl
dc.title Utworzenie modelu i symulacja obsługi koparki przy wykorzystaniu oprogramowania 3ds Max i Unreal Engine pl
dc.title.alternative Creating a model and a simulation of the usage of an excavator using 3ds Max and Unreal Engine software pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T09:10:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info