Organizacja i funkcjonowanie systemu dystrybucji dużej organizacji na przykładzie koncernu Coca Cola

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Sury, Paweł
dc.date.accessioned 2016-06-01T11:55:32Z
dc.date.available 2016-06-01T11:55:32Z
dc.date.issued 2015-12-14 19:52:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9147
dc.description.abstract Praca została poświęcona analizie systemu dystrybucji w firmie Coca Cola. Aby dokonać diagnozy systemu dystrybucji w badanej firmie przeprowadzono badanie ankietowe wśród pracowników firmy. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i stanowi swego rodzaju próbę porównania między teorią związaną z organizacją i funkcjonowaniem systemu dystrybucji. Sukces współczesnej firmy w dużym stopniu warunkowany jest tym jak szybko produkt może dotrzeć do finalnego odbiorcy i w ilu miejscach jest on dostępny. Przeprowadzone badanie pokazało, że procesy dystrybucji w firmie Coca Cola zorganizowane są we wzorcowy sposób. Firma dąży do optymalizacji realizowanych procesów, wykorzystania wsparcia nowoczesnej technologii i powiązania z polityką magazynową. Można stwierdzić, że dobrze zorganizowane procesy dystrybucji są jednym z ważnych elementów sukcesu rynkowego firmy. pl
dc.description.abstract The work was dedicated to the analysis of the distribution system in Coca-Cola. To make a diagnosis of the distribution system in the studied company conducted a survey among employees. The work is a theoretical and empirical, and is a kind of test of comparison between theory associated with the organization and operation of the distribution system. Success in business today is largely conditioned by how quickly the product can reach the final consumer and how many places it is available. The study has revealed that distribution processes in Coca Cola are organized in an exemplary manner. The company strives for the optimization of processes, use of modern technology support and links with politics warehouse. It can be argued that well-organized distribution processes are one of the important elements of market success of the company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Coca Cola pl
dc.subject soft drinks pl
dc.subject non-alcoholic beverage market pl
dc.subject diagnostic survey pl
dc.subject engineering survey pl
dc.subject dystrybucja pl
dc.subject kanał dystrybucji pl
dc.subject logistyka pl
dc.subject napoje bezalkoholowe pl
dc.subject rynek napojów bezalkoholowych pl
dc.subject sondaż diagnostyczny pl
dc.subject technika ankiety pl
dc.subject distribution pl
dc.subject distribution channel pl
dc.subject logistics pl
dc.title Organizacja i funkcjonowanie systemu dystrybucji dużej organizacji na przykładzie koncernu Coca Cola pl
dc.title.alternative The organization and operation of the distribution system of a large organization on the example of Coca Cola pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T08:40:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info