Przywództwo polityczne Józefa Stalina

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skrzyński, Tomasz
dc.contributor.author Ślazyk, Anna
dc.date.accessioned 2016-06-01T12:43:34Z
dc.date.available 2016-06-01T12:43:34Z
dc.date.issued 2015-06-19 15:56:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9157
dc.description.abstract Celem tej pracy było ukazanie przywództwa politycznego Józefa Stalina w ujęciu współczesnych teorii przywództwa politycznego. Podjęte tego tematu wiązało się z potrzebą analizowania przywództwa politycznego Józefa Stalina na podstawie wypracowanych kanonów nauki politologii związanych z tematyką przywództwa. Do opracowania wykorzystałam metodę badań zwaną opisową, której dokonałam na podstawie zebranych materiałów dotyczących życia Józefa Stalina oraz tematyki przywództwa politycznego. Pracę rozpoczyna pracowanie kwestii teoretycznych, związanych z tematyką przywództwa politycznego. Następnie opracowana została historia Wszechrosyjskiej Partii Komunistycznej. W trzecim rozdziale przytoczony został życiorys Józefa Stalina. W ostatnim, czwartym rozdziale szczegółowo zostało omówione przywództwo polityczne w wykonaniu Stalina. Na podstawie tej analizy dowiedziono, że Stalin okazał się przywódcą zaliczonym do kategorii tyrana, przy jednoczesnym uznaniu go za osobę o zaburzeniach osobowościowych i paranoidalnych. Ponadto, Stalin, poprzez szereg specyficznych zabiegów, jakimi było stworzenie kultu wodza, przejęcie najważniejszych stanowisk w państwie lub stworzenie idei „wroga”, dokonał podporządkowania nie tylko swoich zwolenników, ale także całego społeczeństwa. pl
dc.description.abstract The purpose of my BA thesis was desire to show the political leadership of Joseph Stalin in frames of present theories of political leadership. Taken this topic was connected with necessary of analyze the political leadership of Joseph Stalin basing of the developed canons of science in political science related to the subject of leadership. I used to develop a test method called descriptive, which I made on the basis of the collected materials about the life of Joseph Stalin and subject of political leadership. The work begins elaborate theoretical issues related to the theme of political leadership. Then the history of Communist Party has been shown. In the third chapter was quoted biography of Joseph Stalin. In the fourth chapter will be discussed in detail the political leadership in the implementation of Stalin. On the basis of this analysis we demonstrated that Stalin was the leader in the category include the tyrant, while recognizing him as a person with a personality disorder and paranoid. In addition, Stalin, through a series of specific treatments, which was to create a cult leader, taking over key posts in the country or the creation of the idea of "enemy", made subordinate not only to its supporters, but also the whole society. Despite the achievements so extensive analysis, the topic can not be considered to be depleted because of the continuous progress of research in the field of political science political leadership. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Stalin pl
dc.subject przywództwo polityczne pl
dc.subject teorie przywództwa pl
dc.subject legitymizacja pl
dc.subject osobowość pl
dc.subject tyrania pl
dc.subject Stalin pl
dc.subject political leadership pl
dc.subject theories of leadership pl
dc.subject legitimacy pl
dc.subject personality pl
dc.subject tyranny pl
dc.title Przywództwo polityczne Józefa Stalina pl
dc.title.alternative Political leadership of Joseph Stalin pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-24T14:13:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info