Zarządzanie projektami w organizacji - analiza wybranych problemów

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Plata, Izabela
dc.date.accessioned 2016-06-01T13:59:08Z
dc.date.available 2016-06-01T13:59:08Z
dc.date.issued 2015-08-25 22:28:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9165
dc.description.abstract Praca zawiera opis podstawowych problemów, które pojawiają się podczas prowadzenia projektów. Odniosłam się do analizy szczególnego przypadku organizacji X. Hipotezy jak i konkretne rozwiązania zostały oparte na najlepszych praktykach zawartych w metodyce tradycyjnej PMBOK. Artykuł stawia sobie za cel odpowiedź na pytania czy metodyka mogła zapobiec porażce opisywanego projektu oraz czy zastosowanie PMO odegrałoby właściwą role. pl
dc.description.abstract The thesis contains the description of basic problems which arise during managing projects. That thesis shows the analysis of the individual case of organization X. The hypothesis, as well as practical solutions were based on best practices from both PMBOK traditional methodology. The purpose of this article was answer the questions, whether this methodology could have prevented the defeat of the described project and whether the using of the PMO would play an appropriate role. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject cykl życia projektu pl
dc.subject kierownik projektu pl
dc.subject biuro projektów pl
dc.subject obszary problemowe zarządzania projektami pl
dc.subject project management pl
dc.subject project cycle management pl
dc.subject project manager pl
dc.subject project management office pl
dc.subject problem areas of project management pl
dc.subject zarządzanie projektami pl
dc.title Zarządzanie projektami w organizacji - analiza wybranych problemów pl
dc.title.alternative Project Management in the organization - analysis of selected issues pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-02-10T14:28:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info