Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy Krynicy Zdrój

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Horowska, Justyna
dc.date.accessioned 2016-06-19T08:26:50Z
dc.date.available 2016-06-19T08:26:50Z
dc.date.issued 2015-06-17 21:10:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9192
dc.description.abstract Celem głównym poniższej pracy jest opracowanie zagadnień związanych z podstawową jednostka samorządu terytorialnego, oraz strategią rozwoju gminy Krynica Zdrój. Gmina, która jest jednostka podstawową samorządu terytorialnego ma określone zadania i kompetencje w celu odpowiedniego zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy. Przedmiotem pracy jest analiza badań rozwoju strategicznego gminy , natomiast podmiotem jest gmina Krynica Zdrój. W części teoretycznej pracy przedstawione zostały informacje dotyczące samorządu terytorialnego, planowania strategicznego, charakterystyki gminy, oraz metody strategii rozwoju. W badawczej części pracy dokonano ogólnej analizy możliwości rozwojowych rozwoju strategicznego, oraz oceny Gminy Krynica Zdrój. Niektóre wnioski wynikające z przedstawionej pracy to zmniejszenie bezrobocia w gminie wraz z poprawą życia mieszkańców, ochrona dziedzictwa kulturowego i organizacje imprez rozrywkowych na terenie gminy. pl
dc.description.abstract Developing connected issues is a main purpose of the following work from basic self-government unit, and with development strategy of the commune Krynica Zdrój. Commune which is individual basic has a local self-government determined tasks and competences in the destination of proper satisfying needs of residents of the commune. Analysis of the research on the strategic development of the commune is an object of the work, however a commune is a subject Krynica Zdrój. In part they were introduced to the theoretical work information concerning local self-government, strategic planning, characteristics of the commune and methods of the development strategy. In research part of the project has been made the background analysis of the development, potential of the strategic development and the evaluation of the Commune Krynica Zdrój. Some conclusions from the present work are to reduce unemployment in the commune, together with the improvement of living standards, protection of cultural and entertainment events organizations in the commune. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject jednostka samorządu terytorialnego pl
dc.subject charakterystyka gminy pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject commune pl
dc.subject strategic analysis pl
dc.subject development pl
dc.subject self-government unit pl
dc.subject characteristics of the commune pl
dc.subject tourism pl
dc.subject finansowanie strategii pl
dc.subject financing the strategy pl
dc.title Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy Krynicy Zdrój pl
dc.title.alternative Development strategy for the commune for example commune Krynica Zdrój pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-24T14:14:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info