Analiza ekonomiczno- finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego Energokrak

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Kaczmarska, Joanna
dc.date.accessioned 2016-06-19T08:31:05Z
dc.date.available 2016-06-19T08:31:05Z
dc.date.issued 2015-11-26 16:30:44
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9193
dc.description.abstract Prezentowana praca przedstawia analizę ekonomiczno- finansową przedsiębiorstwa handlowo-usługowego „ Energokrak”. W pierwszym rozdziale pracy przeanalizowano zagadnienia dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw. Analizie poddano istotę, przedmiot i cele analizy finansowej, a także jej zadania i funkcje. Drugi rozdział poświęcono na analizę wskaźników przedsiębiorstwa, za pomocą których można było ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ukazano jej znaczenie i cele. W ostatnim rozdziale została zaprezentowana analiza ekonomiczno-finansowa spółki „Energokrak”. Został przedstawiony rys historyczny „ Energokrak”. Omówiono analizy: bilansu przedsiębiorstwa, rachunku wyników, sprawności finansowej przedsiębiorstwa, płynności finansowej przedsiębiorstwa, zadłużenia przedsiębiorstwa oraz rentowności przedsiębiorstwa. pl
dc.description.abstract The aim of this project is to present the economic and financial analysis of ”Energokrak” Trade and Service Company. The first chapter describes some issues connected with financial management of enterprises. The matter of financial analysis, its aims, tasks and functions are discussed at this level. The second chapter focuses on the analysis of company indicators that were helpful to assess the financial situation of the enterprise. This part of the project presents the importance and aims of the analysis. The last chapter is devoted to the economic and financial analysis of ”Energokrak” Trade and Service Company. The enterprise is presented from a historical point of view. Moreover, some issues are described: company’s statement of financial position, income statement, the company's financial performance, accounting liquidity, company’s debt and rate of return. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject analiza ekonomiczno-finansowa pl
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.subject bilans przedsiębiorstwa pl
dc.subject rachunek wyników pl
dc.subject sprawność finansowa przedsiębiorstwa pl
dc.subject płynność finansowa przedsiębiorstwa pl
dc.subject zadłużenie przedsiębiorstwa pl
dc.subject enterprise pl
dc.subject economic and financial analysis pl
dc.subject analysis of company indicators pl
dc.subject company’s statement of financial position pl
dc.subject income statement pl
dc.subject company's financial performance pl
dc.subject accounting liquidity pl
dc.subject company’s debt and rate of return pl
dc.subject rentowność przedsiębiorstwa pl
dc.title Analiza ekonomiczno- finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego Energokrak pl
dc.title.alternative Economic and financial analysis on the basis of ”Energokrak” Trade and Service Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T08:59:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info