Ocena pracownicza jako pozapłacowy czynnik motywacji na przykładzie firmy Wiśniowski

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Katra, Klaudia
dc.date.accessioned 2016-06-19T09:33:32Z
dc.date.available 2016-06-19T09:33:32Z
dc.date.issued 2015-01-11 10:40:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9198
dc.description.abstract Każda organizacja stara się dążyć do ciągłego rozwoju, wzmocnienia swojej pozycji na rynku oraz do maksymalizacji zysku. Na skuteczną realizację tych celów duży wpływ ma zaangażowanie pracowników. Odpowiednio zmotywowany pracownik pomoże organizacji osiągnąć sukces. Praca zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w firmie „Wiśniowski” , które miały na celu zbadanie wpływu oceny pracowniczej na motywację do pracy. W badaniu przedstawiono perspektywę pracownika, oraz jego subiektywną opinię. W ankiecie znalazły się pytania dotyczące samooceny. Jak pokazały wyniki samoocena ma pozytywny wpływ na motywację. Ponad to pracownicy wyrażają chęć, by stała się ona elementem oceny okresowej. Aby ocena pracownicza przynosiła oczekiwany skutek należy zwiększyć nacisk na to, aby jej kryteria były przez wszystkich znane i rozumiane. pl
dc.description.abstract Every organization aims at constant development, strengthening its market position and maximizing its profits. Employees in volvement plays a crucial role in this process. If the workers are motivated, they can help the company in achieving success. This thesis includes the survey conducted in Wiśniowski company and its results. The probe shows the employees perspective and their subjective opinions. The survey includes questions on self- evaluation with according to the results have a positive in fuence on motivation. Moreover, the employees would like it to become a component of the there should be a bigger emphasis on every body’s understanding of the criteria. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ocena pracownicza pl
dc.subject samoocena pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject employee evaluation pl
dc.subject questionnaire pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject motivation pl
dc.subject self-estimation pl
dc.title Ocena pracownicza jako pozapłacowy czynnik motywacji na przykładzie firmy Wiśniowski pl
dc.title.alternative Employee evaluation as non-financial factor of motivation on example of firm Wiśniowski pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-28T10:22:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info