Międzynarodowa przestępczość zorganizowana jako problem globalny

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Gawlikowska, Natalia
dc.date.accessioned 2016-06-19T11:08:23Z
dc.date.available 2016-06-19T11:08:23Z
dc.date.issued 2014-12-02 21:12:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9199
dc.description.abstract Międzynarodowa przestępczość zorganizowana jest problemem powszechnym i bardzo poważnym. Problem ten został dostrzeżony przez naukowców, specjalistów z dziedziny polityki i stosunków międzynarodowych, czego wynikiem jest szereg publikacji poruszający tę tematykę. Poprzez pogłębienie się w nią oraz różne akty prawne uzyskaliśmy wiele odpowiedzi na nurtujące pytania. Zostały poruszone tematy które bezpośrednio są związane z przestępczością jak np. handel bronią, terroryzm, handel i przemyt ludzi, cyberprzestępczość oraz handel narkotykami. Jednakże ten aspekt budzi wiele kontrowersji, stanowi liczne zagrożenia, wynikające ze specyfiki problemu, który rozciąga się na niemalże wszystkie sfery życia prywatnego, jak i społeczno-politycznego. Podsumowując rozważania na temat międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, będącej problemem globalnym należy pamiętać, iż kwestia ta dotyczy nas wszystkich, całego współczesnego społeczeństwa. Każdy z nas jest więc odpowiedzialny za przeciwdziałanie przestępstwom współczesnego świata. pl
dc.description.abstract Transnational organized crime is a problem common and very serious. This problem has been recognized by scientists, experts in the field of politics and international relations, resulting in a number of publications touching this subject. By deepening into it, and the various acts have obtained many answers to questions. Topics that have been discussed are directly related to the crime as such : Arms trafficking, terrorism, trafficking and smuggling of human beings, cyber crime and drug trafficking. However, this aspect is very controversial, provides numerous threats, due to the nature of the problem, which extends to almost all spheres of private life, as well as socio-political. In summary reflections on transnational organized crime, which is a global problem, please note that this issue affects us all, the whole of modern society. Each one of us is responsible for preventing crimes of the modern world. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przestępczość zorganizowana pl
dc.subject problem globalny pl
dc.subject terroryzm pl
dc.subject handel narkotykami pl
dc.subject handel bronią pl
dc.subject Interpol pl
dc.subject organized crime pl
dc.subject global problem pl
dc.subject terrorism pl
dc.subject drug trafficking pl
dc.subject arms trafficking pl
dc.subject Interpol pl
dc.title Międzynarodowa przestępczość zorganizowana jako problem globalny pl
dc.title.alternative Transnational organized crime as a global problem pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-05-28T10:22:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info