W poszukiwaniu „pierwiastka sądeckiego”. Współczesne relacje między Nowym Sączem a Starym Sączem

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Bodziony, Barbara
dc.date.accessioned 2016-06-19T11:39:31Z
dc.date.available 2016-06-19T11:39:31Z
dc.date.issued 2015-04-22 16:55:29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9200
dc.description.abstract Tematem niniejszej pracy jest Nowy Sącz i Stary Sącz, jako miasta położone obok siebie, charakteryzujące się podobieństwami na różnych płaszczyznach oraz wzajemne korelacje obserwowane między mieszkańcami tych miast. Początkowa jej część przedstawia charakterystykę każdego z miast; ich historię a także poszczególne aspekty życia mieszkańców, takie jak kwestie geograficzne, turystyka i zabytki, gospodarka, oraz edukacja. Zebrane w w/w opracowaniu dane pozwoliły na przeprowadzenie analizy porównawczej Starego i Nowego Sącza oraz wyizolowanie podobieństw oraz zależności jakie istnieją między miastami. Ostatnia część pracy natomiast skupia się na strategiach rozwoju, jako nadrzędnych dokumentach zawierających plany działania w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców. Na tym etapie również przeprowadzono analizę pod kątem identyfikacji działań kolektywnych obu miast, lub takich których realizacja przyniesie im wspólną korzyść. Powyżej opisane działania przeprowadzono na podstawie ogólnodostępnych danych a ich analiza pozwoliła na uzyskanie obrazu Starego i Nowego Sącza jako miast posiadających tytułowy wspólny „pierwiastek”. pl
dc.description.abstract This article is devoted to Nowy Sacz and Stary Sacz as closely located towns characterized by many similarities at several levels and to observed correlations between inhabitants of these towns. The opening part of the text contains characterisations of Nowy Sacz and Stary Sacz, presents their history and particular aspects of their inhabitants’ lives such as geographical issues, tourism and monuments, economy and education. The data collected in the article enables to conduct a comparative analysis of Nowy Sacz and Stary Sacz and to isolate similarities and relationships between these towns. The last part of the text is focused on development strategies as paramount documents containing plans of action intended to improve the inhabitants’ quality of life. On this level, there was conducted an analysis in order to identify collective actions of both towns or such projects which realization can bring them a common benefit. Described investigations are based on the public data which, after examining them, enables to obtain the picture of Nowy Sacz and Stary Sacz as towns having the common ‘element’ mentioned in the title. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject korelacja pl
dc.subject strategia pl
dc.subject identyfikacja pl
dc.subject podobieństwo pl
dc.subject pierwiastek pl
dc.subject correlation pl
dc.subject strategy pl
dc.subject identification pl
dc.subject similarity pl
dc.subject element pl
dc.title W poszukiwaniu „pierwiastka sądeckiego”. Współczesne relacje między Nowym Sączem a Starym Sączem pl
dc.title.alternative In Search of ‘the Sącz Element’. Contemporary Relations Between Nowy Sącz and Stary Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-05-25T13:11:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info