Gospodarka finansowa gminy Chełmiec w latach 2012-2014

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Szczecina, Justyna
dc.date.accessioned 2016-07-13T10:22:33Z
dc.date.available 2016-07-13T10:22:33Z
dc.date.issued 2015-06-17 11:18:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9203
dc.description.abstract Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego prowadzona jest według budżetu, czyli dochodów i wydatków. Budżet jest podstawowym dokumentem, który kształtuje gospodarkę finansową gminy. Dochody i wydatki mają bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania gminy, ponieważ osiągnięte dochody przez gminę pozwalają na realizacje wydatków, które wiążą się z zakupem bądź wytworzenie materialnych składników majątku, a to z kolei prowadzi do realizacji zadań, które poprawiają status życia mieszkańców tej gminy. Analiza struktury dochodów oraz zmiany realizacji między dochodami ogółem oraz dochodami własnymi pozwala ocenić stopień samodzielności finansowej Gminy. W pracy dokonano analizy gospodarki finansowej, czyli porównania wydatków i dochodów za lata 2012-2014 pokazując ich różnice. Analiza tych lat pokazała, z jakich tytułów gmina miała największy dochód, a z jakich działów największy wydatek w określonym roku. pl
dc.description.abstract Financial management of each local government unit is conducted according to the principles of budget, which means the balance between income and expenses. Budget is the primary document influencing financial management of the community. Income and expenses have a significant meaning to functioning of the community, because generated income enables to realize expenses, such as purchasing or producing material assets of the commune. Thanks to that the community can improve comfort of life of its citizens. The analysis of finance structure and moving between total comprehensive income and own commune’s revenue enables to assess the level of its financial economy. This means the comparison between expenses and income in the years 2012 and 2014, concentrating on the differences mainly. The above mentioned analysis showed in which fields the Community reached the highest income and in which units it was the smallest in the specific year. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wydatek pl
dc.subject budżet pl
dc.subject gmina pl
dc.subject jednostka samorządu terytorialnego pl
dc.subject samodzielność fingowania pl
dc.subject expenses pl
dc.subject budget pl
dc.subject commune pl
dc.subject local government unit pl
dc.subject financial independence pl
dc.subject dochód pl
dc.subject procedura pl
dc.subject income pl
dc.subject procedure pl
dc.title Gospodarka finansowa gminy Chełmiec w latach 2012-2014 pl
dc.title.alternative Financial management of the commune Chełmiec in 2012-2014 years pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-05-24T14:16:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info