Open Innovation Practice: A Case Study of University Spin-Offs

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Shutyak, Yuliya
dc.date.accessioned 2016-10-23T11:07:41Z
dc.date.available 2016-10-23T11:07:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Shutyak Yuliya, Open Innovation Practice: A Case Study of University Spin-Offs. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 1 : New Topics in Entrepreneurship and Innovations Management. Ed. by K. Klincewicz, A. Ujwary-Gil, s. 75-90 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9227
dc.description.abstract The paper investigates the practice of Open Innovation (OI) of university spin-offs. Three interviews were conducted to discuss the knowledge of spin-offs about OI, their attitude to this innovation management strategy based on perceived advantages and disadvantages, and their motivation towards OI practice in the future. Problems with planning, control and trust appear to be some of the most important for OI success. Focusing on these and other urgent aspects of OI, the article discusses a research agenda that can help in formulating research questions and hypothesis, thus directing their efforts to search for solutions to identified problems. pl
dc.description.abstract Niniejszy artykuł analizuje praktykę otwartych modeli innowacji/Open Innovation (OI) w działalności uczelnianych spółek spin-off. Przeprowadzono trzy wywiady w celu omówienia wiedzy spółek spin-off o OI, ich stosunku do tej strategii zarządzania innowacjami w oparciu o dostrzegane zalety i wady, oraz ich motywacji do podejmowania praktyk OI w przyszłości. Problemy planowania, kontroli i zaufania wydają się być najważniejsze dla sukcesu OI. Skupiając się na tych problemach i innych ważnych aspektach OI artykuł omawia programy badań, które mogą pomóc w formułowaniu pytań badawczych i hipotez, tym samym ukierunkowując wysiłki na poszukiwanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject innovation pl
dc.subject open innovation pl
dc.subject spin-off pl
dc.subject small and medium business pl
dc.subject innowacja pl
dc.subject otwarta innowacja pl
dc.subject małe i średnie firmy pl
dc.title Open Innovation Practice: A Case Study of University Spin-Offs pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info