Struktura obrazu siebie u sportowców ekstremalnych uprawiających reining

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Szumańska, Kate
dc.date.accessioned 2016-10-27T09:32:24Z
dc.date.available 2016-10-27T09:32:24Z
dc.date.issued 2015-07-03 10:52:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9237
dc.description.abstract Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Problem badawczy skoncentrowany jest na analizie spostrzegania siebie u sportowców ekstremalnych na podstawie dyscypliny reining. Centralnym elementem struktury spostrzegania siebie jak i ludzkiej osobowości jest obraz siebie. C. Rogers określa go jako „zorganizowaną, spójną konstrukcję pojęciową, złożoną ze spostrzeżeń ja, czyli samego siebie oraz spostrzeżeń tego ja związanego ze światem zewnętrznym i z innymi ludźmi. Elementami tej konstrukcji są także wartości przypisywane owym spostrzeżeniom. Jest ona elastyczna i nieustannie się zmienia, lecz w każdym określonym momencie stanowi pewną całość. Można ją sobie uświadomić, może ona jednak także pozostawać nieświadoma” (Rogers, 1991, s. 32). Uprawianie wszelkich niebezpiecznych sportów ekstremalnych staje się w obecnych czasach coraz popularniejsze Sport ekstremalny zyskuje także coraz większe zainteresowanie widzów. Jednym z takich sportów jest opisywany w tej pracy „reining” który jest rodzajem dyscypliny jeździeckiej pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych. Na potrzeby programu badawczego zostały postawione następujące pytanie: Czy i jakie różnice występują w zakresie obrazu siebie pomiędzy sportowcami uprawiającymi sporty ekstremalne a osobami nie podejmującymi takich działań? Podstawą do odpowiedzi na powyższe pytanie są badania grupy 50 osób uprawiający sport ekstremalny o nazwie „reining” oraz 50 osób nie uprawiających żadnego sportu ekstremalnego. Przyjęty w pracy program badawczy został zrealizowany w oparciu o następującą metodę: Test Przymiotnikowy ACL (Adjective Check List) H. B. Gough i A. B. Heilbrun 1983, w autoryzowanym przekładzie Z. Płużek. Uzyskane na podstawie badań własnych rezultaty pozwalają na wyciągnięcie końcowych wniosków. Istnieją znaczne różnice pomiędzy „reinerami” a osobami nie uprawiającymi sportów ekstremalnych. pl
dc.description.abstract This work has been executed using theoretical and empirical means. The research topic mainly focused on the analysis of self-perception of athletes pursuing extreme sports, on the basis of reining discipline.The most crucial part of self-perception and human personality is the image of one’s self. C. Rogers describes this image as: “an organized, cohesive conceptual structure, composed of the observations of one’s self, which insights that self is connected with the outside world and with other people. The elements of this design are also the values attributed to those insights. It is flexible and constantly changing, but at any given moment forms a full structure. It can be conscious, however, it can also remain unconscious” (Rogers, 1991, p. 32). Pursuing dangerous and extreme sports has become increasingly popular. The extreme sport described in this thesis work is "reining" which is one of the equestrian disciplines originating from the United States. For the purpose of this research program the following research questions were formed: Whether and what differences exist in terms of self-image between extreme sports athletes and people who do not pursue this kind of sport? The basis for the answer to this question is research work concerning a group of 50 people engaging in the extreme sport called "reining" and 50 people not engaged in any extreme sport activities. Research done for this thesis work was based on the following method: Adjective Check List by H. B. Gough and A. B. Heilbrun in 1983, authorized translation by Z. Płużek. The results were obtained on the basis of my own research work made and it possible to draw these final conclusions: There are significant differences between "reiners" and those who do not pursue any extreme sports. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject spostrzeganie siebie pl
dc.subject reining pl
dc.subject sport ekstremalny pl
dc.subject ryzyko pl
dc.subject self-perception pl
dc.subject reining pl
dc.subject extreme sport pl
dc.subject risk pl
dc.title Struktura obrazu siebie u sportowców ekstremalnych uprawiających reining pl
dc.title.alternative Self-perception structure of extreme sport athletes pursuing reining pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T10:57:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info