System emerytalny oraz inne pro-emerytalne strategie inwestycyjne

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Rusnarczyk, Wojciech
dc.date.accessioned 2016-10-27T09:38:41Z
dc.date.available 2016-10-27T09:38:41Z
dc.date.issued 2014-09-30 09:57:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9240
dc.description.abstract W pracy zostały omówione zagadnienia związane z emeryturą oraz zabezpieczeniem emerytalnym. Celem tej pracy było przedstawienie różnych możliwości inwestycyjnych które mogą zapewnić dodatkowe środki na emeryturze. Przeanalizowano PPE, IKE, IKZE, lokatę bankową, giełdę oraz polisę inwestycyjną. W analizie tej zostały wzięte dane historyczne od 31-12-2002 do 31-12-2013 które pochodziły z witryn internetowych poszczególnych instytucji finansowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Jedynie w przypadku lokaty bankowej wzięto pod uwagę przyszłe stopy procentowe. Z otrzymanych rezultatów wynika, że każda z omawianych form może być dobrym rozwiązaniem zabezpieczającym dodatkowe środki na emeryturze. Wybór poszczególnego produktu zależy jednak od preferencji inwestycyjnych każdego z nas. pl
dc.description.abstract At work the issues related to the retirement and retirement security were discussed. The aim of this work was presentation of the different investment strategies that can secure additional funds in retirement. Analyses of PPE, IKE, IKZE, investment banking, stock exchange and overall investment policy were conducted. In this analysis historical data were taken from 31-12-2002 to 31-12-2013. The data were accessed at the Web sites of individual financial institutions and the Financial Supervision Commission. The analysis shows that each of these forms can be a good investment option that may secure additional resources to be used at retirement. The choice of a particular strategy, however, depends on the investment preferences of each individual. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject emerytura pl
dc.subject zabezpieczenie społeczne pl
dc.subject system emerytalny pl
dc.subject reforma emerytalna pl
dc.subject PPE pl
dc.subject IKE pl
dc.subject IKZE pl
dc.subject giełda pl
dc.subject polisy inwestycyjne pl
dc.subject retirement pl
dc.subject retirement security pl
dc.subject pension reform pl
dc.subject PPE pl
dc.subject IKE pl
dc.subject IKZE pl
dc.subject investment banking pl
dc.subject stock exchange pl
dc.subject investment policy pl
dc.title System emerytalny oraz inne pro-emerytalne strategie inwestycyjne pl
dc.title.alternative Retirement systems and other pension focused investment strategies pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-06-16T08:24:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info