Innowacyjność a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwana przykładzie firmy Swim Test i Swim Test Tour Kordian Lach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta
dc.contributor.author Kwiecińska, Longina
dc.date.accessioned 2016-10-27T11:19:45Z
dc.date.available 2016-10-27T11:19:45Z
dc.date.issued 2014-09-18 18:48:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9251
dc.description.abstract Celem ogólnym pracy jest określenie wpływu innowacyjności na pozycję konkurencyjną firmy na przykładzie firmy Swim Test& Swim Test Tour Kordian Lach w latach 2009-2012. Głównymi metodami badawczymi zastosowanymi w badaniu są analiza danych wtórnych oraz wywiad bezpośredni swobodny. Firma Swim Test to firma, która działa od roku 1995 i rozwija się nadal. Firma zajmuje się sportem i rekreacją. Wprowadziła szereg innowacji dotyczących przede wszystkim szkolenia pracowników oraz metod nauki pływania. W celu określenia stosowanej przez firmę strategii konkurencji wykorzystano mapę grup strategicznych, natomiast do określenia wprowadzonych innowacji przez firmę posłużyła analiza profili konkurencyjnych przed i po wprowadzeniu innowacji. Analiza ta wykazała, że dla firmy priorytetem jest: bezpieczeństwo, jakość wykonywanych usług, wprowadzanie nowych produktów a także dobre przygotowanie pracowników do wykonywanej pracy dzięki licznym szkoleniom. pl
dc.description.abstract The overall objective of this thesis is to determine the impact of innovativeness on the competitive position of the company using an example of Swim Test & Swim Test Tour Kordian Lach firm in the years 2009-2012. The main research methods applied in the study are an analysis of secondary data as well as direct interview. Swim Test company has been operating since 1995 and still continues to expand. Its main focus is on sports and recreation. It has introduced a number of innovations mainly related to staff training and methods of learning to swim. In order to determine the company’s competitive strategy, a map of strategic groups has been used. Whereas, to identify the innovations introduced by the company, the competitive profile analysis, before and after the introduction of innovations, has been employed. This analysis showed that the company's priorities are safety, quality of services, introduction of new products as well as enhancing employees’ skills through various training courses. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject innowacyjność pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject pozycja konkurencyjna pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.subject strategia konkurencji pl
dc.subject innovativeness pl
dc.subject competitiveness pl
dc.subject competitive position pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.subject competitive strategy pl
dc.title Innowacyjność a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwana przykładzie firmy Swim Test i Swim Test Tour Kordian Lach pl
dc.title.alternative Innovativeness versus the competitive position of the company based on the example of Swim Test and Swim Test Tour Kordian Lach firm pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T10:58:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info