Mobbing jako patologia zarządzania personelem

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Stefańska, Joanna
dc.date.accessioned 2016-10-27T12:36:54Z
dc.date.available 2016-10-27T12:36:54Z
dc.date.issued 2015-05-06 13:23:50
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9262
dc.description.abstract Praca ma charakter empiryczny. Jej celem jest wykazanie, że mobbing, jako zjawisko patologiczne w zarządzaniu personelem ma negatywny wpływ na efektywność i funkcjonowanie pracowników. Aby zweryfikować tą hipotezę przeprowadzono badania za pomocą ankiety wśród pracowników polskich przedsiębiorstw. Zgromadzony materiał badawczy pozwolił na weryfikację wszystkich postawionych hipotez. Oto główne wnioski jakie wyłoniły przeprowadzone badania. Mobbing jest działaniem, którego konsekwencje odbijają się destrukcyjnie na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym pracowników. Skutki mobbingu mają bezpośredni wpływ na wydajność pracowników, ich gorsze samopoczucie, negatywne relacje służbowe i prywatne. Mobbing najczęściej jest stosowany przez bezpośredniego przełożonego, mężczyznę i przez osoby starsze, posiadające większe doświadczenie zawodowe. Ofiarami mobbingu są zarówno kobiety i mężczyźni, oraz pracownicy w każdym wieku. Dodatkowo pracownicy zatrudnieni w państwowych przedsiębiorstwach najgorzej ze wszystkich oceniają atmosferę pracy oraz swoje relacje służbowe z innymi pracownikami. Ofiary mobbingu, nie szukają pomocy z obawy przed utratą pracy i ze strachu przed zemstą mobbera. Niewielka ilość pracowników zdecydowała się na interwencję u pracodawcy, ale została zlekceważona. pl
dc.description.abstract The aim of this empirical thesis is to demonstrate that bullying as pathological phenomenon in personnel management, has a negative impact on the efficiency and functioning of the employees. The research material was gathered basing on a survey of people employed in Polish organizations. The analysis of research material's showed the validity of the main research hypothesis. The main conclusions that emerged from research are the following. The consequences of bullying are reflected destructively on physical and mental health of workers. The effects of bullying have a direct impact on the functioning of employees, their bad mood, negative personal and business relationships. Bullying is most often used by the immediate supervisors, mostly male and mostly by older people, having greater experience. Mobber does not always work alone, studies have confirmed that bullying is sometimes also used in groups of people of all ages. The victims of this kind of violence report bullying to employers and human resources department equally rarely because of fear of losing their jobs and possible retribution from the mobber. A small number of employees who choose to report the problem to the employer is usually neglected. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject mobbing pl
dc.subject skutki mobbingu pl
dc.subject przemoc psychiczna w miejscu pracy pl
dc.subject patologia pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject bullying pl
dc.subject consequences of bullying pl
dc.subject workplace harassment psychological pl
dc.subject human resource management pl
dc.title Mobbing jako patologia zarządzania personelem pl
dc.title.alternative Bullying as a pathology of the human resources management pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T08:05:57Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info