Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Sunbeam Group Ltd

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Błaszczyk, Barbara
dc.contributor.author Stukin, Dorota
dc.date.accessioned 2016-10-30T14:09:58Z
dc.date.available 2016-10-30T14:09:58Z
dc.date.issued 2014-08-05 14:55:09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9267
dc.description.abstract Głównym celem niniejszej pracy jest przyjrzenie się tematyce zarządzania ludźmi, jego podstawowym funkcjom oraz potencjalnym problemom w organizacji Sunbeam Group Ltd mającym wpływ na przyczyny odejść pracowników. W pracy omówione zostały najważniejsze aspekty zarządzania zasobami ludzkimi występujące w organizacji oraz została także opisana fluktuacja, czyli przemieszczenia pracowników, które mogą być skutkiem istniejących praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Przedmiotem zainteresowania jest aktualne podejście firmy do zasobów ludzkich, w tym proces oceny, motywowania, rekrutacji i szkolenia pracowników. W celu uzyskania niezbędnych informacji, użyta została metoda sondażu diagnostycznego. Metoda sondażu diagnostycznego pozwoliła poznać zdania i opinie zatrudnionych na temat zarządzania zasobami ludzkimi występujących w Sunbeam Group Ltd. Badania zostały przeprowadzone na podstawie anonimowego kwestionariusza ankietowego pośród obecnych pracowników firmy. W niniejszej pracy udało się odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania badawcze odnośnie metod ZZL w przedsiębiorstwie Sunbeam Group Ltd. Większość postawionych hipotez badawczych znalazła potwierdzenie w wynikach przeprowadzonego badania na podstawie, których stwierdzono, że główną przyczyną odejść pracowników jest złe zarządzanie zasobami ludzkimi lub nawet jego brak. pl
dc.description.abstract The aim of this thesis is to explore and evaluate the position of human resources, its basic features and potential problems, which may have appeared in Sunbeam Group Ltd organization and have an impact on employees and their decision to leave the company. The thesis presents the most important aspects of human resource management in the organization and contains description of employees fluctuation, which could be caused by current management of human resources in Sunbeam Group Ltd organization. The main object of the interest in this thesis is current method of human resource management in the company, including evaluation, motivation, recruitment and training processes. The method of diagnostic survey has been used in order to obtain the necessary information like employees opinion and their view on human resource management in Sunbeam Group Ltd organization. The study was conducted on the basis of an anonymous questionnaire survey among current employees. On a basis of research, most of the questions have found the answer and almost all of the hypotheses were confirmed and proved that the main cause of employee attrition is bad management of human resources or even its absence. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject kwestionariusz pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject fluktuacja pl
dc.subject sondaż diagnostyczny pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject selekcja pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject human resources management pl
dc.subject questionnaire pl
dc.subject survey pl
dc.subject fluctuation pl
dc.subject diagnostic survey pl
dc.subject recruitment pl
dc.subject selection pl
dc.subject motivation pl
dc.title Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Sunbeam Group Ltd pl
dc.title.alternative Human resource management in Sunbeam Group Ltd organization pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-10-26T11:53:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info