Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku nauczyciela polonisty w Zespole Szkół Ekonomicznych imienia Janusza Korczaka w Dębicy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Mitan, Sebastian
dc.date.accessioned 2016-11-02T14:30:13Z
dc.date.available 2016-11-02T14:30:13Z
dc.date.issued 2014-10-06 12:58:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9283
dc.description.abstract Celem mojej pracy licencjackiej było przedstawienie stanowiska pracy nauczyciela polonisty w konkretnej szkole z perspektywy bezpieczeństwa i higieny. Zaprezentowane zostały tam regulacje prawne z uwzględnieniem obowiązków inspektora BHP w szkole, warunki pracy nauczyciela, czynniki uciążliwe, które zostały odpowiednia sklasyfikowane i scharakteryzowane, opisana została również ocena ryzyka zawodowego i choroby zawodowe. Wszystko zostało poparte odpowiednią literaturą, aktualnymi raportami, a także kwestionariuszem ankiety opracowanym przeze mnie, na który odpowiadali nauczyciele poloniści ze Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy. pl
dc.description.abstract The aim of my thesis was to present the workplace of a teacher of Polish studies in particular school, from the perspective of safety and hygiene. I presented law regulations with regard to safety officer’s duties in school, working conditions of a teacher, onerous factors which were properly classified and characterized, risk assessment and occupational diseases. Everything was supported by the appropriate literature, current reports as well as questionnaire survey developed by me which was answered by the teachers of Polish studies, from The School of Economics in Debica. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject nauczyciel pl
dc.subject szkoła pl
dc.subject bezpieczeństwo i higiena pracy pl
dc.subject polonista pl
dc.subject teacher pl
dc.subject school pl
dc.subject safety and hygiene of workplace pl
dc.subject teacher of polish pl
dc.title Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku nauczyciela polonisty w Zespole Szkół Ekonomicznych imienia Janusza Korczaka w Dębicy pl
dc.title.alternative Occupational safety and hygiene of workplace of a teacher of Polish studies in Janusz Korczak School of Economics in Debica pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T10:57:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info