System prezydencki w Stanach Zjednoczonych i Francji oraz polityka zagraniczna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Gabryś, Klaudia
dc.date.accessioned 2016-11-03T11:06:15Z
dc.date.available 2016-11-03T11:06:15Z
dc.date.issued 2015-06-24 11:25:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9288
dc.description.abstract Praca pod tytułem „System prezydencki w Stanach Zjednoczonych i Francji oraz polityka zagraniczna” jest pracą która przedstawia aspekty związane z prezydenturą w obu wyżej wymienionych krajach. Opisane są podstawowe formy realizacji systemu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych i Francji. Od kształtowania się tych że systemów poprzez Konstytucję, po sposób wyboru głów państwa jak i oraz ich uprawnień. W pracy zawarte będzie również wątek o polityce zagranicznej prowadzone przez te państwa. Każde państwo prowadzi politykę zagraniczną wedle swoich uznań i wyborów. Polityka ta jest bardzo ważnym aspektem ponieważ może przynieść pozytywne rezultaty dla danego państwa i poprawić jej sytuację. Politykę zagraniczną Stany Zjednoczony i Francja skupiają mniej więcej na podobnych terenach. Jest to głównie Azja, Afryka czy Europa, lecz ich pragnienia i cele do jakich dążą poprzez tą politykę czasem się różnią. Ponadto praca opisuje również politykę obu państw w okresie lat osiemdziesiątych. Czy podczas trwania tamtego okresu USA i Francja miały zbieżne czy rozbieżne interesy oraz jak te interesy wpływały na ich stosunki. pl
dc.description.abstract The thesis "Presidential System in the United States and France and Foreign Policy." is a work which presents aspects of the presidency in the two above-mentioned countries. Described are the basic forms of realization of the presidential system in the United States and France. Since the development of these systems by the Constitution, after the manner of selection of the president and members and their powers. The work included will also be a foreign policy conducted by the countries. Each country conducts foreign policy according to their credits and choices. This policy is a very important aspect because it can bring positive results for the country and improve its situation. Foreign policy in United State and France focused similar grounds. It is mainly in Asia, Africa or Europe, but their desires and goals for which they are seeking through the policies sometimes is different. In addition, the work also describes the policies of both countries during the eighties. Is the duration of that period the United States and France have convergent or divergent interests and how these interests influenced their relationship. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Francja pl
dc.subject Stany Zjednoczone pl
dc.subject Ronald Reagan pl
dc.subject Francois Hollande pl
dc.subject France pl
dc.subject United States pl
dc.subject Democrats pl
dc.subject Republicans pl
dc.subject Ronald Reagan pl
dc.subject Francois Hollande pl
dc.subject prezydent pl
dc.subject konstytucja pl
dc.subject polityka zagraniczna pl
dc.subject demokraci pl
dc.subject republikanie pl
dc.subject president pl
dc.subject constitution pl
dc.subject foreign policy pl
dc.title System prezydencki w Stanach Zjednoczonych i Francji oraz polityka zagraniczna pl
dc.title.alternative Presidential System in the United States and France and Foreign Policy pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-06-11T08:26:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info