Zarządzanie wiedzą w organizacji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Sromek, Grzegorz
dc.date.accessioned 2016-11-09T11:50:41Z
dc.date.available 2016-11-09T11:50:41Z
dc.date.issued 2015-10-19 20:09:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9303
dc.description.abstract Niniejsza pracę licencjacką poświęcono problematyce zarządzania wiedzą w organizacji.Wiedza jest rozumiana jako kapitał ludzki niezbędna do efektywnej i skutecznej realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.Ponad to wiedza może stanowić jeden z kluczowych czynników sukcesu firmy,umożliwiając organizacji polepszenie swojej pozycji na rynku.Należy jednak zwrócić uwagę,iż trudno oszacować wartość wiedzy jako zasobu niematerialnego,dlatego też większość organizacji nie zdaje sobie sprawy z istoty zarządzania wiedzą.W tejże pracy zostało przeprowadzone badanie,które dało obraz zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Maspex Wadowice.Analiza wyników wykazała ,iż ów przedsiębiorstwo będące liderem w segmęcie artykułów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej, dostrzega korzyści z zarządzania wiedzą.Przedsiębiorstwo Maspex Wadowice w procesie pozyskiwania,przetwarzania i udostępniania wiedzy i informacji w dużej mierze wykorzystuje system IT umożliwiając tym samy łatwy i szybki dostęp do danych. pl
dc.description.abstract This thesis was devoted to the issues of knowledge management Of organization .Knowledge is understood as the human capital necessary for effective and the effective implementation of various types of undertakings. Over this knowledge can one of the key success factors of the company, enabling the organization to improving its position in the of market . He belongs noted, however, that it is difficult estimate the value of knowledge as an intangible asset, which is why most organizations do not realize the essence of the management of that work Knowledge .Wa study was conducted which gave a picture of knowledge management in Maspex company Wadowice. Analysis results showed that this the leading company in the SEGMENT foodstuffs in Europe Central and Eastern Europe, recognizes the benefits of managing knowledge . Enterprise Wadowice Group in the process of acquiring, processing and sharing of knowledge and information largely uses an IT system allowing easy and samy fast access to data. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject organizacja pl
dc.subject organization pl
dc.subject wiedza pl
dc.subject knowledge pl
dc.title Zarządzanie wiedzą w organizacji pl
dc.title.alternative Knowledge management in organizations pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-24T14:13:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info