Efektywność płacowych i pozapłacowych narzędzi motywowania pracowników na przykładzie działu sprzedaży przedsiębiorstwa „Atlas”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Pacocha, Leszek
dc.date.accessioned 2016-11-09T11:58:12Z
dc.date.available 2016-11-09T11:58:12Z
dc.date.issued 2015-06-11 17:58:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9304
dc.description.abstract Praca prezentuje problematykę motywacji pracowników, w szczególności pracowników działu sprzedaży firmy Atlas. Zasadniczym problemem badawczym podejmowanym w niniejszej pracy jest sprawdzenie efektywności systemu motywowania pracowników w dziale sprzedaży firmy Atlas. W oparciu o literaturę przedmiotu w niniejszej pracy zdefiniowano pojęcie motywacji, przedstawiono teorie motywacji oraz omówiono modele motywowania pracowników. Następnie przedstawiono materialne i pozamaterialne czynniki wypływające na satysfakcję pracowników. Przy pomocy kwestionariusza ankietowego dokonano oceny poziomu motywacji oraz skuteczności systemów i narzędzi motywacyjnych stosowanych wśród pracowników działu sprzedaży firmy Atlas. Wykazano, że najważniejszym motywatorem jest wynagrodzenie a stosowany system motywacyjny jest skuteczny. pl
dc.description.abstract Abstract: The thesis depicts problematic aspects of workers’ motivation, particularly sales representatives of Atlas Company. The work contains research approach that checks the effectiveness of motivation system in Atlas Company. According to the subject literature, definition of motivation has been defined in the following thesis. Theory of motivation has been also showed as well as models of motivation for workers. Material and nonmaterial factors has been also showed that have an influence on working satisfaction. The survey has been used to determine a level of motivation, system efficacy and motivation tools for sales representatives in Atlas Company. The researches show that the most important motivator for workers is salary and the following motivating system is efficient. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bodziec pl
dc.subject motywator pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject teorie motywacji pl
dc.subject narzędzia motywacji pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject wynagrodzenie pl
dc.subject potrzeby pl
dc.subject premie pl
dc.subject incentive pl
dc.subject motivator pl
dc.subject motivation pl
dc.subject theories of motivation pl
dc.subject motivation tools pl
dc.subject motivating system pl
dc.subject salary pl
dc.subject needs pl
dc.subject bonuses pl
dc.subject zadowolenie pl
dc.subject satisfaction pl
dc.title Efektywność płacowych i pozapłacowych narzędzi motywowania pracowników na przykładzie działu sprzedaży przedsiębiorstwa „Atlas” pl
dc.title.alternative Effectiveness of payroll and non-payroll motivation tools for workers with regard to sales department of Atlas Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-05-24T14:28:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info