Dorobek Tadeusza Mazowieckiego, jako premiera, w oczach przyjaciół i przeciwników politycznych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skrzyński, Tomasz
dc.contributor.author Pająk, Joanna
dc.date.accessioned 2016-11-23T11:06:27Z
dc.date.available 2016-11-23T11:06:27Z
dc.date.issued 2014-07-16 12:51:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9342
dc.description.abstract Przedmiotem pracy jest przybliżenie biografii politycznej Tadeusza Mazowieckiego w świetle opinii, jakie formowano na jego temat zarówno za życia, jak i po śmierci byłego premiera. Celem pracy jest wykazanie, jak ściśle wnioski nt. dorobku rządu Mazowieckiego – i jego samego jako premiera – są uzależnione od bieżącej przynależności politycznej. W pracy opisano zarówno zatem spór polityczny w Polsce na temat dorobku rządu Mazowieckiego, jaki był na przestrzeni ponad dwóch dekad po 1989 r. i nadal obserwowany jest już po śmierci Mazowieckiego (w październiku 2013 r.). Jednocześnie przytoczono też liczne opinie na temat osiągnięć gabinetu Mazowieckiego, napływające z zagranicy. Przytoczone również zostały wyniki badań opinii publicznej na temat rządu Mazowieckiego, które stanowią osąd Polaków na temat zasług pierwszego rządu III RP na tle innych gabinetów rządzących Polską po 1989 r. Gros materiałów źródłowych w niniejszej pracy stanowią publikacje medialne z opiniami nt. osiągnięć Mazowieckiego. pl
dc.description.abstract The subject of the work is to show the political biography of Tadeusz Mazowiecki and opinions formed about him both in life and after death. The aim of the work is to demonstrate how closely the conclusions about the achievements of Mazowiecki's government are dependent on the current political affiliation. The study therefore demonstrates political dispute in Poland about the achievements of Mazowiecki's government, which was observed for over two decades after 1989, and is still being observed after the death of Mazowiecki (in October 2013). At the same time this work will bring a number of quotes and opinions on the achievements of Mazowiecki's office, coming from abroad. Also cited, the results of public opinion polls on the Mazowiecki government, which constitute a judgment on the merits of Polands first government of the Third Republic through to other Polish rulers after 1989. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject III RP pl
dc.subject 1989 pl
dc.subject premier pl
dc.subject gruba kreska pl
dc.subject III RP pl
dc.subject 1989 pl
dc.subject prime minister pl
dc.subject thick line pl
dc.subject Tadeusz Mazowiecki pl
dc.title Dorobek Tadeusza Mazowieckiego, jako premiera, w oczach przyjaciół i przeciwników politycznych pl
dc.title.alternative Achievements of Tadeusz Mazowiecki, as prime minister, from the perspective of his friends and political opponents pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T15:14:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info