Poczucie jakości życia u kobiet w okresie menopauzy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Zastępa, Klaudia
dc.date.accessioned 2016-11-24T14:40:24Z
dc.date.available 2016-11-24T14:40:24Z
dc.date.issued 2014-07-24 14:30:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9355
dc.description.abstract Praca ma charakter teoretyczno - empiryczny. Realizowany program badawczy koncentruje się na poznaniu poczucia jakości życia kobiet w okresie menopauzy. Badania przeprowadzone zostały na grupie 120 kobiet - 60 kobiet w okresie menopauzy i 60 kobiet przed menopauzą. Kryterium podziału osób stanowił wiek badanych. W badaniach wykorzystano następujący zestaw metod: Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia M. Straś - Romanowskiej, A. Oleszkowicz i T. Frąckowiaka, Skale Psychologicznej Jakości Życia w adaptacji Z. Uchnasta oraz arkusze personalne własnej konstrukcji. Uzyskany materiał empiryczny został poddany analizie statystycznej i psychologicznej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdza się, iż występują istotne różnice w poczuciu jakości życia między kobietami w okresie menopauzy i przed menopauzą. Podjęty program badawczy dostarczył wyników o charakterze poznawczym i aplikacyjnym, który może zostać wykorzystany w pracy psychologicznej z kobietami w okresie menopauzy. pl
dc.description.abstract This diploma thesis is theoretical and empirical. The investigative program which was realized is concentrated on getting the knowledge of the quality of women’ s life during the menopause period. The research was carried on the group of 120 women: 60 of them were during the menopause period and 60 of them were before this period. The dividing criteria was the women’s age. Methods which were used in the research process : Questionnaire of sense of quality of life by M.Straś - Romanowska, A. Oleszkowicz i T. Frąckowiak, Scales of qualities of psychological lives (SVS, MLQ, SWL, GSE) by Z.Uchnast and sheets of personal constructions written by the author of this diploma thesis. Gotten empirical material was analyzed statistically and psychologically. It is ascertained on base of received result that there are important differences in the sense of life’s quality between women during the menopause period and before this period. Taken investigative program has supplied both the cognitive and application results. This program can also be used In psychological work with women in menopause period. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject menopauza pl
dc.subject menopause period pl
dc.subject poczucie jakości życia pl
dc.subject sense of quality of life pl
dc.title Poczucie jakości życia u kobiet w okresie menopauzy pl
dc.title.alternative The quality of women’ s life during the menopause period. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-08T14:24:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info