Marketing terytorialny i jego rola w rozwoju gminy na przykładzie Gminy Babice

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Okręglicka, Małgorzata
dc.contributor.author Kaszuba, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-11-24T15:17:57Z
dc.date.available 2016-11-24T15:17:57Z
dc.date.issued 2014-07-24 12:43:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9361
dc.description.abstract Głównym wątkiem nimniejeszej pracy magisterskiej jest analiza marketingu terytorialnego Gminy Babice. Celem głównym pracy stało się wykazanie roli marketingu terytorialnego w rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy. Istotne również jest zidentyfikowanie czynników, które mają wpływ na program promocji Babic. Temat pracy został w znacznej mierze uwarunkowany zainteresowaniami autora odnośnie prowadzonych działań promocyjnych na terenie, jaki zamieszkuje oraz chęci głębszego poznania go. Podmiotem badawczym pracy jest gmina Babice, będąca gminą wiejską, z kolei przedmiotem badań, poddanym analizie są działania samorządu gminnego w zakresie promocji. pl
dc.description.abstract The main topic of the master’s thesis is an analysis of regional marketing of Babice community. The aim of the thesis is to present the role of regional marketing in a development of local government unit which is a community. It is substantial to identify the factors which have an influence on promotion programme of Babice. The choice of the topic was conditioned on the author’s interests on the promotion actions taken in the area of residence as well as the willingness to extend the knowledge. The research entity of the thesis is Babice community, a rural area, while the object of studies is an analysis of measures of commune self-government in the range of promotion. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing terytorialny pl
dc.subject promocja gminy pl
dc.subject Gmina Babice pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject territorial marketing pl
dc.subject promotion community pl
dc.subject local government pl
dc.subject Babice community pl
dc.title Marketing terytorialny i jego rola w rozwoju gminy na przykładzie Gminy Babice pl
dc.title.alternative Regional marketing and its role in a development of a community based on Babice community pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T14:54:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info