Motywacja pracowników na przykładzie hotelu Novotel City West

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Synowska, Barbara
dc.date.accessioned 2016-11-24T15:19:15Z
dc.date.available 2016-11-24T15:19:15Z
dc.date.issued 2014-07-22 22:30:47
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9362
dc.description.abstract Praca zawiera zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkim, a także z efektywnością i skutecznością zarządzania personelem  w hotelarstwie. Na podstawie analizy hotelu Novotel City West przedstawiono istotę działań jakości zarządzania personelem. Oceny zostały dokonane na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych badań wśród pracowników. Metodologia badań została oparta na ankiecie i na własnych obserwacjach analizując podmiot badania. Dokonane rozważania i analiza opracowań teoretycznych doprowadziły do następujących wniosków; z teoretycznego punktu widzenia istnieje pełne uzasadnienie z potrzeby motywowania personelu ale jego wyniki zależne są od podejścia przełożonego do podwładnego, który powinien spełniać potrzeby pracowników w zadawalającym stopniu. Motywowanie oraz podnoszenie kwalifikacji zachęcają pracownika do lepszego pełnienia obowiązków służbowych. pl
dc.description.abstract The work includes issues related to human resource management, as well as the efficiency and effectiveness of personnel management in the hotel industry. Based on the analysis of the Novotel City West presents the essence of the quality of personnel management actions. Ratings were made on the basis of data obtained from studies conducted among employees. The survey methodology was based on a survey and on our own observations by analyzing the subject of the study. Made considerations and analysis of theoretical studies have led to the following conclusions; from a theoretical point of view, there is full justification of the need to motivate staff but the results are dependent on the approach superior to subordinate, which should meet the needs of employees in a satisfactory and improving the skills stopniu.Motywowanie encourage employees to better perform their duties. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject hotel pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject kierownik pl
dc.subject kontrola pl
dc.subject hotel pl
dc.subject motivate pl
dc.subject manager pl
dc.subject control pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject management human resources pl
dc.title Motywacja pracowników na przykładzie hotelu Novotel City West pl
dc.title.alternative Motivation of empoyees in the example at the Novotel City West pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T14:55:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info