Polska droga do demokracji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tanalski, Dionizy
dc.contributor.author Chełmecki, Jakub
dc.date.accessioned 2016-11-24T15:25:58Z
dc.date.available 2016-11-24T15:25:58Z
dc.date.issued 2014-07-22 17:23:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9367
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia przyczyn załamania się systemu komunistycznego w Polsce, przemian zachodzących podczas procesu demokratyzacji i społecznych postaw wybitnych Polaków. Stanowi ona jednak zaledwie kompendium wiedzy i badań z tematu najistotniejszych wydarzeń politycznych Polski od czasu II Wojny Światowej szeroko opisywanej na łamach wielu opracowań. Wnioskuję, że przepis na osiągnięcie demokratycznych struktur nie istnieje. Dokonane po roku 1980 w Polsce przemiany zarówno polityczne, gospodarcze jak i społeczne stanowiły milowy krok w przyszłość. We współczesnym świecie trudno jednak mówić o pełnej demokracji. Jest to raczej ideał, do którego poszczególne kraje zmierzają, którym się posiłkują w rozwiązywaniu swych istotnych zagadnień i problemów ustrojowych. Czasy, w których żyjemy, zwłaszcza w zamożnych demokracjach Zachodu, stawiają nas przed nieuniknionymi wyzwaniami, które stanowią też jednak szansę. Pamiętać należy, iż w cywilizowanym świecie konsultacje społeczne nie odbywają się pod lufą kałasznikowa. Polska droga ostatniego ćwierćwiecza wiodła w poprzek nieubłaganej, wydawałoby się, geopolityce. Historia jednak uczy, że Powstanie Niezależnego Związku „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele dało solidny fundament procesu demokratyzacji w Polsce. Obrady Okrągłego stołu i pierwsze wolne wybory rozbudziły w Polakach nadzieje na upragnioną wolność. Mimo, iż wolność ta okupiona jest krwią i łzami, Polska pokonała tę drogę, aby móc się nią w pełni cieszyć. pl
dc.description.abstract The purpose of this study is to present the causes of the collapse of the communist system in Poland, the changes which occurred during the process of democratization and the social attitude of some prominent Poles. This thesis is only a compendium of knowledge and research in the field of the most important political events in Poland since the World War II, which was fully described in many papers. I deduce that the regulation to achieve democratic structures does not exist. The political, economic and social changes introduced in 1980 in Poland were a considerable step into the future. However, it is difficult to talk about absolute democracy in today’s world. It is rather an ideal that individual countries want to reach or use it as an aid to settle their significant issues and to solve constitutional problems. The times that we live in, especially in wealthy Western democracies, put us in a difficult position of inevitable challenges and those challenges may serve as some form of a chance. However, we have to remember that in the civilized world the social consultations are not held with the use of Kalashnikov. The Polish way in the last 25 years led across the inevitable, as it would appear, geopolitics. The history ,however , teaches us that the formation of the Independent Self-governing Trade Union called "Solidarity" with Lech Wałęsa as its leader was a solid foundation in the process of democratization in Poland. The round table talks and the first free election awoke the hope for the desired freedom in the Poles. Despite the fact that this freedom is occupied with tears and blood, Poland overcame all the obstacles in order to fully enjoy it. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wolność pl
dc.subject solidarność pl
dc.subject komunizm pl
dc.subject freedom pl
dc.subject solidarity pl
dc.subject communism pl
dc.subject demokracja pl
dc.subject przemiana pl
dc.subject democracy pl
dc.subject transformation pl
dc.title Polska droga do demokracji pl
dc.title.alternative Polish way to democracy pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T15:15:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info