Budżet jako narzędzie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Korzenna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Mróz, Marcelina
dc.date.accessioned 2016-11-26T08:56:59Z
dc.date.available 2016-11-26T08:56:59Z
dc.date.issued 2014-07-05 12:01:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9373
dc.description.abstract W pracy opisano pojęcie i istotę samorządu terytorialnego w Polsce. Zaprezentowano gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Omówiono jej strukturę organizacyjną, zadania i zakres działań. Przedstawiono proces kształtowania gospodarki finansowej gminy w oparciu o budżet. W niniejszej pracy została opisana sytuacja finansowa gminy Korzenna. Cel został osiągnięty poprzez przedstawienie analizy budżetu gminy Korzenna w latach 2012 i 2013. pl
dc.description.abstract In this work the notion and the essence of local government in Poland were described. The commune was presented as a basic unit of local government. The organizational structure of the commune, its tasks and the range of activities were discussed in this study. The project was also intended to investigate the process of shaping the financial ecomony of the commune on the basis of its budget. The financial situation of Korzenna Commune was shown in this work. The aim was achieved through presentation of the analysis of Korzenna Commune budget in the years 2012 and 2013. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet pl
dc.subject analiza budżetu pl
dc.subject local government pl
dc.subject commune pl
dc.subject budget pl
dc.subject budget analysis pl
dc.title Budżet jako narzędzie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Korzenna pl
dc.title.alternative Budget as a tool to manage the finances in the units of local government illustrated with an example of Korzenna Commune pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T15:02:03Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info