Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wizja innowacyjnej instytucji zaufania społecznego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tanalski, Dionizy
dc.contributor.author Cięciwa, Sabina
dc.date.accessioned 2016-11-29T11:06:24Z
dc.date.available 2016-11-29T11:06:24Z
dc.date.issued 2014-09-15 19:58:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9384
dc.description.abstract Prezentowana praca identyfikuje systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Szczegółowo omawia mechanizmy funkcjonowania ubezpieczeń oraz przedstawia zmiany i wizerunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przestrzeni ostatnich lat. W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia związane z istotą ubezpieczenia społecznego, omówiono jego definicję, genezę oraz rozwój na świecie. Rozdział drugi przybliża organizację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce jako instytucji realizującej zadania ustawowe z zakresu ubezpieczeń społecznych. W trzecim rozdziale przedstawiono jak wielkie zmiany wprowadziła i znaczenie miała reforma ubezpieczeń społecznych przeprowadzona w 1999 roku. W rozdziale czwartym ukazano poprawę efektywności działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pozytywnie zmieniającego się wizerunku Zakładu w związku z wdrożeniem przez Zakład Strategii przekształceń…oraz Strategii rozwoju… Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. pl
dc.description.abstract The presented work identifies the social insurance system in Poland. The thesis discusses the mechanisms of functioning insurance and presents the changes and the image of the Social Insurance Institution in the last few years. The first chapter presents issues related to the essence of social insurance, its definition, origins and development in the world. The second chapter introduces the organization of the Social Insurance in Poland as an institution implementing the statutory tasks of social insurance. The third chapter presents the changes that have been introduced and the importance of the social security reform in 1999. The fourth section shows the improvement of the efficiency of the Social Insurance Institution and its positive change in relation to the implementation of the strategy of transformation and the strategy of development of Social Insurance in Poland. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ubezpieczenie pl
dc.subject ZUS pl
dc.subject ubezpieczenia społeczne pl
dc.subject system ubezpieczeń pl
dc.subject FUS pl
dc.subject system emerytalny pl
dc.subject insurance pl
dc.subject ZUS pl
dc.subject social security pl
dc.subject insurance system pl
dc.subject FUS pl
dc.subject the pension system pl
dc.title Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wizja innowacyjnej instytucji zaufania społecznego pl
dc.title.alternative Social Insurance Institution - The vision of innovative institutions of social trust pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T15:14:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info