Wykorzystanie hipermedialnego środowiska komputerowego w promocji miasta Zakopane

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Tylka, Michał
dc.date.accessioned 2016-11-29T12:54:09Z
dc.date.available 2016-11-29T12:54:09Z
dc.date.issued 2014-07-08 17:23:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9397
dc.description.abstract Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest optymalne wykorzystanie hipermedialnego środowiska komputerowego w promocji miasta Zakopane. W tym celu omówiono wybrane problemy związane z marketingiem terytorialnym, a w szczególności z promocją miasta. Ponadto dużą uwagę skupiono na wykorzystaniu środowiska internetowego w promocji miejsca (głównie narzędzia promocji wpisujące się w Web 1.0 i 2.0). Na potrzeby pracy zostało przeprowadzone bezpośrednie badanie marketingowe z wykorzystaniem metody ankiety. Badanie bezpośrednie poprzedzono analizą informacji ze źródeł wtórnych. Przedmiotem analizy były m.in. położenie i rys historyczny miasta, identyfikacja jego potencjału oraz dotychczas podejmowane działania promujące miasto. Istotnym zagadnieniem były również kierunki rozwoju Zakopanego. Na podstawie analizy wyników badania bezpośredniego można stwierdzić, iż Zakopane jest miastem o wysokiej rozpoznawalności i pozytywnym wizerunku ogólnym, wysokim potencjale rekreacyjno-sportowym, turystycznym, historycznym i kulturowym oraz niskim potencjale naukowym. Źle ocenie są prowadzone działania promocyjne oraz władze za nie odpowiedzialne. W promocji Zakopanego najbardziej rozpoznawalne są imprezy masowe, a największy wpływ na tworzenie wizerunku miasta wśród internetowych metod promocji ma opinia innego użytkownika Internetu prezentowana na przykład na forach internetowych. Stosunkowo wysoko oceniana jest użyteczność dostępnych w Internecie informacji na temat miasta Zakopane. pl
dc.description.abstract The subject of discussion in this paper is the optimal use of hypermedia computer-mediated environment in the promotion of Zakopane. For this purpose selected issues related to territorial marketing, and in particular the promotion of the city, are described. In addition paper focuses on the use of the Internet environment to promote the location (mainly promotion tools suited to the Web 1.0 and 2.0). For the purpose of this paper a direct marketing study, using survey methods, was carried out. Direct research was preceded by analysis of information from secondary sources. The analysis included the location and history of the city, identifying its potential and earlier initiatives undertaken to promote the city. Another important issue are also possible developments of Zakopane. Based on the results of the direct study it can be concluded that Zakopane is a town with high recognizability and positive general image, high potential for sports and recreation, tourism, historical and cultural heritage and low scientific potential. Ongoing promotional activities and the authorities responsible for them are poorly rated. Mass events are the most recognizable tools of promotion of Zakopane, while when it comes to online promotion methods, it's another Internet users' opinions (voiced p.ex. via online forums) that have the greatest impact on the formation of the city's image. Information about Zakopane available online is rated relatively high. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing terytorialny pl
dc.subject marketing internetowy pl
dc.subject serwisy internetowe pl
dc.subject Zakopane pl
dc.subject promocja miasta pl
dc.subject promocja Zakopanego pl
dc.subject place marketing pl
dc.subject Internet marketing pl
dc.subject Internet services pl
dc.subject Zakopane city pl
dc.subject city promotion pl
dc.subject promotion of the Zakopane city pl
dc.title Wykorzystanie hipermedialnego środowiska komputerowego w promocji miasta Zakopane pl
dc.title.alternative Usage of the hypermedia computer-mediated environment in promotion of the Zakopane city pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T13:25:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info