Wpływ projektu pn. ”Akademia Organizacji Pozarządowych” na działalność Organizacji Pozarządowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Migacz, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-11-30T09:14:10Z
dc.date.available 2016-11-30T09:14:10Z
dc.date.issued 2014-07-25 20:25:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9406
dc.description.abstract Przedmiotem pracy dyplomowej jest wpływ projektu pn. „Akademia Organizacji Pozarządowych” na działalność organizacji pozarządowych. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak i działalności fundacji Europa+. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie wpływu projektu na usprawnienie działalności organizacji pozarządowych poprzez kompleksowe szkolenia oraz doradztwo dla członków organizacji w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz bieżącym funkcjonowaniu organizacji. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano kwestionariusz ankiety. Problematyka będąca przedmiotem pracy ma zasadnicze znaczenie w prowadzeniu efektywnej działalności organizacji pozarządowych. pl
dc.description.abstract The subject of the thesis is the impact of the project entitled. "Academy of NGO" on the activities of NGOs. The paper discusses issues relating to project management, Human Capital Operational Programme and the activities of the Foundation Europe. The aim of this study was to examine the impact of the project on streamlining the activities of NGOs through comprehensive training and counseling for members of the organization in obtaining external funds and the current functioning of the organization. To analyze the use of a questionnaire. The issue is the subject of work is essential to the effective conduct of the activities of NGOs. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject organizacja pozarządowa pl
dc.subject Program Operacyjny Kapitał Ludzki pl
dc.subject szkolenia pl
dc.subject non-governmental organization Human Capital Operational Programme pl
dc.subject training pl
dc.subject zarządzanie projektami pl
dc.subject project management pl
dc.title Wpływ projektu pn. ”Akademia Organizacji Pozarządowych” na działalność Organizacji Pozarządowych pl
dc.title.alternative The impact of the project entitled "Academy of NGO" on NGO activities pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T14:49:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info