Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola w gospodarce światowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Faltyn, Marcin
dc.date.accessioned 2016-12-16T13:00:35Z
dc.date.available 2016-12-16T13:00:35Z
dc.date.issued 2014-07-13 10:56:08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9427
dc.description.abstract Niniejsza praca poświęcona została Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. Organizacja ta cały czas okryta jest tajemnicą i szersza grupa ludzi bardzo niewiele o niej wie. Często są to mity bądź informacje nieprawdziwe. Przeprowadzona analiza powstania i wyglądu strukturalnego po dzień dzisiejszy odgrywa jej tajemnice i wielkość. Badania, nad wpływem jej działalności na kraje rozwijające się i transformujące w postaci przypadków i realnych problemów przybliża sposoby i metody działania. Przejrzyście dostrzec można reformy i zmiany, które owocują nie tylko zrównoważonym wzrostem gospodarczym, ale utożsamiają kraje jako wspólnota. Organizacja sztandarowo na przełomie lat walczy z kryzysami gospodarczymi. Jej rola jest nieoceniona, jak pokazują analizy zawarte w pracy. Poddawana częstej czasem chaotycznej krytyce cały czas się zmienia i reformuje dostosowując do coraz to nowych wyzwań. Organizacja nie wystrzegła się błędów popełnionych podczas sytuacji kryzysowych, ale należy pamiętać jak ciężko rozwiązać problem, kiedy mamy do czynienia z konfliktem interesów politycznych na arenie międzynarodowej. pl
dc.description.abstract This Thesis was devoted to presentation of The International Monetary Fund. This organization is still a mystery and wider circle of people knows scarcely little about it. Often they repeat myths or false information. The analysis of its foundation and structure reveals its secrets and size, even today. The research on the impact of its activities on developing and transforming countries in individual cases shows real problems and gives us an opportunity to know methods of its operation. Clearly, you can see the reforms and changes which result in not only sustainable economic growth, but also in national identification of countries. Predominantly, the organization has been struggling with economic crises. Its role is priceless and unquestionable as it has been proven in the analysis included in the this work. Subject to frequent criticism, sometimes chaotic, The International Monetary Fund is constantly changing and adapting to new challenges. The organization did not avoid errors during the crisis, but it should be taken into account how difficult it is to solve problems when you have to deal with the conflict in political interests on the international scene. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Międzynarodowy Fundusz Walutowy pl
dc.subject globalizacja pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject ekonomia pl
dc.subject kryzys pl
dc.subject International Monetary Fund pl
dc.subject globalization pl
dc.subject management pl
dc.subject economy pl
dc.subject crisis pl
dc.title Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola w gospodarce światowej pl
dc.title.alternative International Monetary Fund. Its Role and Impact on the World Economy pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T13:02:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info