Znaczenie biznes planu przy zakładaniu i prowadzeniu mikro-przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „Liliana”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Podgórna, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-12-16T13:09:20Z
dc.date.available 2016-12-16T13:09:20Z
dc.date.issued 2014-07-11 15:48:29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9430
dc.description.abstract Niniejsza praca magisterska obejmuje zagadnienia dotyczące budowy biznes plan. Celem głównym było przedstawienie znaczenia i praktycznych wskazówek dotyczących biznes planu przy zakładaniu i prowadzeniu mikroprzedsiębiorstwa, natomiast część badawcza dotyczyła stworzenia biznes planu na przykładzie firmy Liliana. W związku z tym praca została podzielona na cztery rozdziały, z czego pierwsze trzy rozdziały zawierają teorię obejmującą m.in. definicję i istotę oraz strukturę biznes planu, działania wstępne jakie powinniśmy dokonać w celu rozpoczęcia działalności, natomiast czwarty oparty jest na przykładzie biznes planu małego nowozakładanego przedsiębiorstwa Liliana, który został napisany na potrzeby otrzymania dotacji na rozwój działalności. Biznes plan na przykładzie przedsiębiorstwa Liliana został przedstawiony jako spójny projekt, a analiza finansowa przedsiębiorstwa ujęta w dokumencie ukazuje, iż dana działalność jest dochodowa i istnieje możliwość dalszego rozwoju, natomiast dotacja zostanie wykorzystana w całości na działania związane z rozpoczęciem działalność. Dzięki rzetelnym informacjom zawartym w biznes planie istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania dotacji. pl
dc.description.abstract This thesis covers issues concerning the writing of a business plan. The main objective was to show the importance of a business plan, give practical guidance on writing one when establishing and running a micro-enterprise, and present research work related to the writing of a business plan for the Liliana company. Therefore, the thesis has been divided into four chapters, of which the first three provide a theoretical part covering respectively the definition, the essence and the structure of a business plan, and the introductory steps that should be undertaken in order to start a business. In contrast, the fourth chapter analyses a business plan for a small newly-founded company named Liliana, which was written for the purpose of obtaining a grant for business development. The business plan for the Liliana company was presented as a coherent project and the financial analysis of the company included in it shows that the business activity is profitable and there is a possibility of further development, and that the grant will be used entirely for activities related to business development. Thanks to the reliable information in the business plan there is a high probability of receiving the grant. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject planowanie pl
dc.subject plan pl
dc.subject biznes pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject strategia marketing pl
dc.subject business plan pl
dc.subject planning pl
dc.subject plan pl
dc.subject enterprise pl
dc.subject company pl
dc.subject strategy pl
dc.subject marketing pl
dc.subject finanse pl
dc.subject finance pl
dc.subject biznes plan pl
dc.title Znaczenie biznes planu przy zakładaniu i prowadzeniu mikro-przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „Liliana” pl
dc.title.alternative The importance of a business plan in establishing and running a micro-enterprise illustrated with an example of the Liliana company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T13:25:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info