Wynagrodzenie jako podstawowy czynnik motywacyjny w firmie Iguana-Gastro-Polska

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brocławik, Krzysztof
dc.contributor.author Skoczeń, Kinga
dc.date.accessioned 2016-12-16T14:08:44Z
dc.date.available 2016-12-16T14:08:44Z
dc.date.issued 2014-06-28 19:59:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9438
dc.description.abstract W ramach pracy podjęto się przeprowadzenia badań wśród pracowników firmy Iguana Gastro Polska. Głównym celem było określenie, jaką rolę spełnia wynagrodzenie w systemie motywacyjnym firmy. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, przy użyciu techniki ankiety. Część badawcza poprzedzona została dwoma rozdziałami teoretycznymi: pierwszy z nich odnosił się do zagadnień związanych z motywacją i motywowaniem, drugi zaś do kwestii związanych z kształtowaniem wynagrodzenia na gruncie organizacji. Następnie zaprezentowano metodologię i wyniki przeprowadzonych badań. pl
dc.description.abstract In this paper were carried out research among employees at Iguana Gastro Polska. The main objective was to determine what role has salary in the incentive system of this company. The research were carried out using a diagnostic survey, using survey techniques. The research was preceded by two theoretical chapters: the first referring to issues related to motivation and the other one which was about issues related with the formation of wages in the organization. Then were presented the methodology and results of the research pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject wynagrodzenie pl
dc.subject motywacja finansowa pl
dc.subject motywacja pozafinansowa pl
dc.subject motywacyjna funkcja wynagrodzeń pl
dc.subject Iguana Gastro Polska pl
dc.subject motivation pl
dc.subject salary pl
dc.subject financial motivation pl
dc.subject non-financial motivation pl
dc.subject salary motivational function pl
dc.subject Iguana Gastro Polska pl
dc.title Wynagrodzenie jako podstawowy czynnik motywacyjny w firmie Iguana-Gastro-Polska pl
dc.title.alternative Salary as a primary motivating factor in the company Iguana-Gastro-Polska pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T15:28:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info