Zestaw wyparek atmosferycznych do zatężania roztworu azotanu amonu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Królikowski, Lechosław
dc.contributor.author Kolbusz, Rafał
dc.date.accessioned 2016-12-19T12:03:58Z
dc.date.available 2016-12-19T12:03:58Z
dc.date.issued 2014-09-10 13:31:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9460
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie wyparki działającej pod ciśnieniem atmosferycznym do zatężania wodnego roztworu azotanu amonu NH4NO3. Dane wejściowe do obliczeń zostały wykorzystane z aktualnie pracujących wyparek tego typu na instalacji produkcji nawozów azotowych w Grupa Azoty S.A. Na wstępie pracy krótko opisano zasadę działania oraz wykorzystanie aparatów wyparnych w przemyśle. Po wstępie przestąpiono do obliczeń. Na początku obliczeń dokonano bilansu cieplnego a następnie współczynników przenikania i wnikania ciepła. To pozwoliło na obliczenie powierzchni grzewczej wyparki i liczby rurek oraz średnicy i powierzchni komory grzejnej. Następnie wykonano obliczenia gabarytów komory oparowej. Na końcu pracy dokonano obliczeń korców doprowadzających parę grzewcza i kondensat parowy oraz korców doprowadzających roztwór azotanu amonu do wyparki i wyprowadzających z aparatu. Na podstawie tych obliczeń wyciągnięto końcowe wnioski. pl
dc.description.abstract The aim of the following graduate work was to design an evaporator, operating under air pressure, that would concentrate ammonium nitrate aqueous solution NH4NO3. The entry data used for calculations was taken from evaporators of this type being currently used in the production of nitrate fertilizers at Grupa Azoty S.A. The introductory chapter describes briefly how and for what evaporators are used in industry. After the introductory part, the calculations come. The chapter starts with heat balance calculations and then follows with heat transfer coefficient calculations. This, in turn, allowed for calculating the radiating surface of the evaporator and the number of tubes, as well as the diameter and the expanse of the heating chamber. Next, the vapor chamber dimensions calculations were made. At the end of the work, there are calculations for the tubes feeding heating steam and steam condensate, and the tubes feeding ammonium nitrate solution to the evaporator and taking it back from it. The final conclusions were drawn based on all those above-mentioned calculations. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wyparka pl
dc.subject azotan amonu pl
dc.subject zatężanie pl
dc.subject króciec pl
dc.subject współczynnik przenikania ciepła pl
dc.subject komora grzejna pl
dc.subject opary pl
dc.subject para pl
dc.subject kondensat pl
dc.subject bilans cieplny pl
dc.subject evaporator pl
dc.subject ammonium nitrate pl
dc.subject concentration pl
dc.subject stub-tube pl
dc.subject coefficient of heat transfer pl
dc.subject heating chamber pl
dc.subject fumes pl
dc.subject steam pl
dc.subject condensate pl
dc.subject heat balance pl
dc.title Zestaw wyparek atmosferycznych do zatężania roztworu azotanu amonu pl
dc.title.alternative Set atmospheric evaporators for concentrating the ammonium nitrate solution pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T14:45:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info