Nowatorskie działania podejmowane w zakresie aktywizacji bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2011 – 2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Ptak, Teresa
dc.date.accessioned 2017-01-04T13:30:08Z
dc.date.available 2017-01-04T13:30:08Z
dc.date.issued 2014-07-01 07:59:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9467
dc.description.abstract Praca obejmuje problematykę bezrobocia i funkcjonujących form aktywizacji oraz nowatorskich działań aktywizacyjnych w powiecie nowosądeckim. Analizy dokonano na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Praca udowadnia jak duży problem stanowi zjawisko bezrobocia i ukazuje jak ważna jest aktywizacja zawodowa prowadzona przez urzędy pracy. Przedstawia aktywne metody aktywizacji jako jedne z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania bezrobociu, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich instrumentów rynku pracy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyciągnięte zostały następujące wnioski: •aktywna polityka rynku pracy przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, •testowane założenia projektu „Twoja kariera - Twój wybór” kierowanego do osób młodych sprawdziły się na rynku pracy w powiecie nowosądeckim, •ograniczenie lokalnego bezrobocia uzależnione jest od koniunktury gospodarczej i dostępności środków finansowych Funduszu Pracy, •Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego odnotowuje stosunkowo niską podaż ofert pracy, •wzrasta liczba bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym, •Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego odnotowuje coraz większą liczbę osób bezrobotnych wśród osób młodych. pl
dc.description.abstract The issue of the presented study was to describe novel mechanisms necessary to counteract unemployment and to activate unemployed persons in Nowy Sącz county. The analysis was performed based on documents provided by County Labour Office for Nowy Sącz’s county. As a result, it was proved that unemployment is an important problem and to solve it labour offices have to activate people affected by it. The study shows active and novel methods of unemployed persons’ activation as they are the most effective ways to counteract unemployment. Conclusions: •Labour market stimulation helps creation of jobs, •Project assumption: “Your career – Your choice” testing addressed to young people seems to work on labour market in Nowy Sącz Count, •Local unemployment rate limitation depends on economic boom and employee fund, •Nowy Sącz County Labour Office has low job offer supply, •There is an increasing rate of unemployed with higher education grade, •Nowy Sącz County Labour Office shows an increasing rate of unemployed among young people. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject działania aktywizacyjne pl
dc.subject nowatorskie działania aktywizacyjne pl
dc.subject urząd pracy pl
dc.subject powiat nowosądecki pl
dc.subject analiza dokumentów pl
dc.subject unemployment pl
dc.subject activity mechanisms pl
dc.subject novel activity methods pl
dc.subject Labour Office pl
dc.subject Nowy Sącz County pl
dc.subject documents’ analysis pl
dc.title Nowatorskie działania podejmowane w zakresie aktywizacji bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2011 – 2013 pl
dc.title.alternative Novel methods undertaken by Nowy Sącz County Labour Office in order to activate unemployed persons in the years 2011 - 2013 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2016-11-24T15:28:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info