Biometryczne metody identyfikacji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Przybycień, Krzysztof
dc.contributor.author Gądek, Piotr
dc.date.accessioned 2013-10-14T11:02:17Z
dc.date.available 2013-10-14T11:02:17Z
dc.date.issued 2009-09-11 14:46:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/946
dc.description.abstract Podjęta w pracy analiza problematyki związanej z biometrią dotyczy przede wszystkim zagadnień teoretycznych, z wykorzystaniem danych dostępnych w literaturze przedmiotu. Praca składa się z czterech głównych części: Rozdział pierwszy stanowi ogólne wprowadzenie do biometrii i wykorzystywanych przez nią charakterystyk behawioralnych oraz cech fizycznych człowieka. W rozdziale drugim dokonano przeglądu wybranych systemów biometrycznych. Szczegółowo opisano najważniejsze metody i urządzenia służące do pomiarów. W rozdziale trzecim przedstawiono sposoby uwierzytelniania użytkownika. Zwrócono również uwagę na podstawowe rodzaje błędów jakie mogą być popełniane przez system. W rozdziale czwartym skoncentrowano się na zastosowaniu biometrii w dokumentach tożsamości i innych dziedzinach życia. W zakończeniu podsumowano rozważania dotyczące metod identyfikacji użytkownika, co stanowi odpowiedź na sformułowany problem badawczy pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject biometria pl
dc.subject metody biometryczne pl
dc.subject identyfikacja użytkownika pl
dc.title Biometryczne metody identyfikacji pl
dc.title.alternative Biometric methods for user identification pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-10-14T07:09:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info